Uudised

11. Aug 2020

Tariston sõlmis Maanteeametiga lepingu Järva maakonna riigimaanteede hooldamiseks järgmiseks viieks aastaks

AS Nordecon kontserni ettevõte Tariston AS sõlmis Maanteeametiga Järva hooldepiirkonna riigiteede korrashoiulepingu aastateks 2020-2025. Leping hõlmab ligikaudu 950 kilomeetri ulatuses riigimaanteede aastaringset hooldamist Järva maakonnas. Lepingu kogumaksumus, võttes aluseks 2020. aasta maksumuse, on ligikaudu 10,7 miljonit eurot, hinnale lisandub käibemaks.    

Taristoni AS teehoolde valdkonna juhi Alvar Aedma sõnul on leping Taristoni Järvamaa kohaliku, Sillaotsal asuva üksuse jaoks, väga oluline. „Kõik Taristoni Järvamaa keskuse töötajad on kohalikud inimesed, samuti toimub kogu maanteede teehoolde juhtimine ning korraldamine otse Järvamaa keskelt, Sillaotsalt. Leping tagab meile 5aastase töö, selle jooksul saame kaasata uusi spetsialiste ning uuendada tehnikaparki. Plaanime soetada teehooldusmasinaid, mis on efektiivsemad ja keskkonnasõbralikumad: uutel masinatel on efektiivsemad mootorid, mis kulutavad vähem kütust ning mille tegevuse jalajälg on väiksem kui varasematel,“ lisas Alvar Aedma.
 
Hooldeperioodi esimese aasta (01.10.2020-30.09.2021) tööde lepinguline maksumus on 2,13 miljonit eurot + km. Järgmiste aastate hoolde maksumuse määramisel lähtutakse eelmisel aastal teostatud tavahooldetööde maksumustest ja säilitusremondi tööde ühikuhindadest, mida korrigeeritakse Statistikaameti poolt avaldatava eelneva perioodi tarbijahinnaindeksiga.