Uudised

 • 02. Okt 2020 Narvas avati pidulikult Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooli ühine õppe- ja majutushoone

  Reedel, 2. oktoobril avati Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooli Narva kolledži ühine õppe- ja majutushoone.

 • 23. Sept 2020 Digiehitus 2020: järgmiseks arenguhüppeks on vajalik senisest suurem koostöö ja avatus

  Eesti suurim BIMi* ja digitaalehituse konverentsil BIMsummit 2020 keskenduti tänavu innovatsiooni võimalustele projekteerimises, ehitamises ja haldamises. Ettekannete põhiteemana jäi läbivalt kõlama vajadus ja kasutamata võimalused suuremaks koostööks ja avatuseks.

 • 14. Sept 2020 Nordecon on tehnikatudengite seas Eesti atraktiivseim tööandja

  Tööandja brändingu agentuur Instar viis aprillis-mais läbi üle-eestilised kõrgkoolide, kutsekoolide ja kogenud töötajate tööootuste ja tööandja maine uuringud, millele vastas kokku üle 6100 inimese.

 • 01. Sept 2020 Nordecon ehitab Paldiski sõjaväelinnakusse uue 300-kohalise kasarmu

  Nordecon AS ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmisid lepingu Paldiski sõjaväelinnakusse 300-kohalise kasarmu projekteerimis- ja ehitustöödeks. Ehitustööd hõlmavad ka kasarmuga seotud teede, platside ja välistrasside ehitust ning nõrkvoolusüsteemide projekteerimis- ja ehitustöid. Lepingu maksumus on 4,3 miljonit eurot, hinnale lisandub käibemaks.

 • 19. Aug 2020 Algas arhitektuurivõistlus: Pärnu endise Masinatehase territooriumist saab Seileri Kvartal

  Nordecon kuulutab välja avaliku arhitektuurivõistluse Pärnu kesklinnas loodavale Seileri Kvartalile parima arhitektuurse ilme leidmiseks. Seileri Kvartal asub Pärnus vahetult jõe kaldal endise Masinatehase territooriumil aadressil Rääma 7. Arhitektuurivõistluse tingimused on kooskõlastatud Eesti Arhitektide Liiduga. Arhitektuurivõistlusel osalemise tähtaeg on 30. oktoober 2020.

 • 11. Aug 2020 Tariston sõlmis Maanteeametiga lepingu Järva maakonna riigimaanteede hooldamiseks järgmiseks viieks aastaks

  AS Nordecon kontserni ettevõte Tariston AS sõlmis Maanteeametiga Järva hooldepiirkonna riigiteede korrashoiulepingu aastateks 2020-2025. Leping hõlmab ligikaudu 950 kilomeetri ulatuses riigimaanteede aastaringset hooldamist Järva maakonnas. Lepingu kogumaksumus, võttes aluseks 2020. aasta maksumuse, on ligikaudu 10,7 miljonit eurot, hinnale lisandub käibemaks.  
   

 • 03. Aug 2020 Tallinna Sadam avas Eesti suurima merevärava D-terminali uue hoone

  Tallinna Sadam avas reedel D-terminali uue hoone, aastas kuute miljonit reisijat teenindav Eesti suurim merevärav sai 18,5 miljonit eurot maksvate ümberehitustööde käigus uue ja kaasaegse välimuse ning mitmeid keskkonnasõbralikke energialahendusi kasutav hoone kogupind suurenes ligi kaks korda 14 000 ruutmeetrini.

 • 06. Juuli 2020 Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku järgmise etapi ehitab Nordecon koos Embach Ehitusega

  Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum sõlmib Maarjamõisa meditsiinilinnaku III etapi ehitustööde peatöövõtulepingu AS-ga Nordecon, kes osales hankel ühispakkumisega koos tütarettevõttega Embach Ehitus. Lepingu maksumuseks on 47,3 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööd algavad juulis ning kestavad ligikaudu kaks aastat.

 • 06. Juuli 2020 Riigi Kinnisvara sõlmis uue Saaremaa Gümnaasiumi ehituslepingu Nordeconiga

  Nordecon AS ja Riigi Kinnisvara Aktsiaselts allkirjastasid lepingu tulevase Saaremaa Gümnaasiumi õppehoone ehituseks Kuressaares Väljaku tn 8 ja Garnisoni tn 18 kinnistutele. Uues riigigümnaasiumis on õppimisruumi 540 õpilasele. Ehituse maksumus on 6,168 mln eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustöödega tehakse algust juulis 2020 eesmärgiga anda hoone kooliperele üle 2021 kooliaasta alguseks.

 • 10. Juuni 2020 Nordecon ehitab Tartu Kobrulehe veehaarde ja veetöötlusjaama

  AS Tartu Veevärk ja AS Nordecon sõlmisid lepingu Kobrulehe veetöötlusjaama rajamiseks Tartu linna ühisveevarustussüsteemi töödeldud veega varustamiseks ning jaama sidumiseks Kobrulehe põhjaveehaarde rajatistega. Lepingu maksumus on 3,02 miljonit, millele lisandub käibemaks. Ehitustööd algavad juunis 2020 ning lõppevad juunis 2021.