Våra tjänster

  • Väg- och gatubyggnad
  • Anläggande av torgplatser och parkeringar
  • Schakt- och fyllningsarbeten
  • Anläggande av sand- och stenkrossunderlag
  • Byggnad av asfaltbetongbeläggningar
  • Åtgärdande av väghål
  • Läggning av fräst asfalt
  • Läggning av gatu- och kantstenar

Om ni behöver hjälp med att hitta passande lösningar eller uppskatta volymer är ni välkomna att kontakta oss via telefon eller e-post. Våra specialister hjälper er att hitta den bästa lösningen.

Prisförfrågan och närmare information:

Projektledare Marko Mets,
e-post: marko.mets@nordecon.com; tel.+ 372 513 4214