Vägbyggnad

Nordecon AS har byggt vägar, gator, parkeringar, torgplatser, hamnar, flygplatser mm. sedan år 1990.

Vi utför byggarbeten i olika omfattning, både för privata kunder och för den offentliga sektorn. Våra tjänster begränsas dock inte enbart till utbudet på vår hemsida, vi är även beredda på att lösa era högst specifika problem.

Vi erbjuder byggtjänster över hela Estland. Alla uppdrag utförs av vårt eget team, men egen teknik. Beroende av byggobjektets läge försöker vi alltid använda material från våra egna dagbrott.

Förutom egna anläggningsmaskiner för vägbygge har Nordecon även mobila anläggningar för asfaltsblandningar och egna arbetsteam.

Allt detta bildar en kompakt helhet som hjälper våra kunder att hitta fördelaktiga och operativa kvalitetslösningar från ett och samma ställe.

Närmare information: