Projektering

Nordecon AS’ verksamhet har ända från företagsstarten omfattat byggnadsprojektering och projekteringsledning.

Med projektering av infrastrukturer började vi år 2008. Framförallt tillhandahåller vi projektering av vägar, vattenförsörjningssystem och avloppsanläggningar samt byggnadsprojektering.

Bra kvalitet garanteras av högt utbildade specialister i sitt område, både i projektledning och i projektering. Företaget är registrerat i näringslivsregistret med tillstånd att utföra projekteringsarbeten och har Vägverkets licens för vägunderhåll.

Bland större senast utförda projekteringsarbeten finns:

  • projektering och byggnad av vatten- och avloppsanläggningar i södra Ösels kommuner 2008-2010
  • projektering och byggnad av Mäo trafikknutpunkt på Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa landsväg 2008-2010;
  • projekteringsledning och byggnad av flerfamiljshuset på Vana-Lõuna 39 i Tallinn 2009-2010;
  • projekteringsledning och byggnad av kontorsbyggnaden på Mustamäe tee 16 i Tallinn 2007-2008.
     

Företaget innehar licens för flera moderna ritningsprogram för projekteringsarbeten: Autodesk Civil 3D, Novapoint Road 17, Autodesk Map3D, VK rörsystem

Närmare information: