Lantmäteri

Nordecon AS har bedrivit lantmäteriverksamhet sedan år 2001. Främst utförs geodetiska mätningar för byggnation och topografiska mätningar.

Operativt kvalitetsarbete garanteras med hjälp av högt kvalificerade specialister som har tagit sig an mycket olika komplicerade byggobjekt både vad gäller byggnader och infrastrukturella projekt.

Våra största färdigställda byggobjekt har varit: Nedläggning av Narva askdeponi nr 2, byggnad av Vaida-Aruvalla vägsträcka på Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa landsväg, 1:a etappen av Koidula järnvägs gränsterminal, kontorsbyggnaden på Liivalaia 45/47, Mäo trafikknutpunkt på Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa landsväg.

Som närmast väntar följande topografiska mätningsarbeten: vägsträckan 0,00-7,5 km på landsvägen Tumala-Orissaare-Väike väin; utredning för Viimsi kommuns vattenförsörjnings- och avloppsanläggningar; projektering och byggnad av vattenförsörjnings- och avloppsanläggningar i Jüri samhälle.

Fältarbeten utförs av 5 lantmäteriteam. Vi har nödvändiga erfarenheter för korrekt färdigställande av komplicerade lantmäterihandlingar och för volymberäkningar.

Vi innehar följande licenser för lantmäteriarbeten: EEG000122; 733MA

För utförande av geodetiska mätningar med bästa möjliga kvalitet har vi tillgång till följande arbetsredskap:

  • Ritningsprogram: Autodesk Civil 3D, Autodesk Map3D, Autodesk Architecture
  • Geodetiska instrument: Trimble S6, Trimble S8, GPS Trimble R6, GPS Topcon HiPer+

Närmare information: