Yttre försörjningssystem och vattenbehandling

Inom miljöbyggnad tillhandahåller Nordecon anläggande och rekonstruktion av yttre försörjningssystem för vatten och avfall, samt byggnad av pumpstationer, vattenstationer och avloppsreningsverk. Företaget har långa erfarenheter i projektering och byggnation av sådana anläggningar.

Senaste tidens största arbeten har varit:

  • Rekonstruktion av Paide stads och Türisalus (Keila-Joa) avloppsreningsverk;
  • Byggarbeten för Pärnu-Jaagupi vattenreningsstation;
  • Byggnad av Haljala avloppsreningsverk;
  • Anläggande av yttre försörjningssystem för vatten och avlopp på Ösel, i Pärnu, Rae kommun, Loo samhälle och Maardu stad, totalt ca 147 km;
  • Anläggande av avloppssystem i Põltsamaa, Aseri, Kadrina och Kose;
  • Försörjningssystem för dricksvatten i Muraste, Keila och Aseri;
  • Projektering och anläggande av försörjningssystem för dricks- och brandvatten, samt avlopps- och dräneringssystem för hushålls- och dagvatten i Koidula järnvägs gränsterminal.

Närmare information: