Järnvägar

Nordecons erfarenheter i järnvägsbyggnad kommer från mer än 15 års arbete med projektering och byggnad av underliggande konstruktioner för järnvägar och andra järnvägsanläggningar.

Tack vare den första byggetappen i projektering och byggnad av Koidula järnvägs gränsterminal har järnvägsbyggandet fått en ny start i Nordecon. Vårt erfarna konstruktionstekniska team och tillförlitliga samarbetspartners gör det möjligt för oss att tillhandahålla helhetstjänster som förutom schaktarbeten och byggnad av underliggande konstruktioner även innefattar projektering och byggnad av järnvägars banöverbyggnad samt el- och automatiksystem.

Våra större färdigställda uppdrag under de senaste åren har varit:

  • Byggande av temporär omkörningsbana för Ülemiste trafikknutpunkt;
  • Schaktarbeten, broar och viadukter i Koidula gränsstation inklusive vägvallar och förstärkning av sluttningar;
  • Byggnad av järnvägsviadukter i Valga;

Närmare information: