Avfallsstationer och –deponier

Nordecon har i många års tid lagt stor vikt på deltagandet i olika projekt som gäller nedläggning av gamla soptippar och avfallsdeponier samt anläggande av nya, och utvecklat kontinuerligt vår kompetens i området.

Vi har kapaciteten för nödvändiga arbeten i samband med nedläggning eller anläggande av avfallsdeponier med olika lösningar och i olika storlek, inkl. projekteringsarbeten vid behov, antingen som huvud- eller som underentreprenör. I Nordecons regi har flera av Estlands största och miljöfarligaste deponier ofarliggjorts, inte minst Sillamäe deponi för radioaktivt avfall och askdeponier i Narva.

Våra större färdigställda uppdrag under de senaste åren har varit:

  • Nedläggning av Rääma soptipp i Pärnu;
  • Anläggande av en ny deponi för Torma avfallshantering.

Närmare information: