Bergbrytning

År 2008 började Nordecon AS i en koncern att utveckla en verksamhet som utför bergarbeten och i dagens läge har 8 materialtäkter öppnats på olika platser i Estland. Från och med år 2017 tar Nordecon AS dotterbolag Tariston AS över samordningen av arbetet med täkter för naturliga byggnadsmaterial.

Syftet med bolaget Tariston AS är att främja både koncernens och alla samarbetspartners byggverksamhet, inklusive vägunderhåll med fyllnadsmaterial och varor (krossad sten, krossgrus osv.).

Bergarbete är ett verksamhetsområde som främjar koncernens huvudsakliga verksamhet och har två viktiga syften: utveckling av bergarbeten (kontinuerligt arbete för utvinning och användning av naturliga byggnadsmaterial) och försörjning av fyllnadsmaterial av hög kvalitet till bolagets och samarbetspartners byggobjekt.

Nordecon AS är en av Estlands största huvudentreprenörer för byggande av stora infrastrukturer. Både vid utvinning av naturliga byggnadsmaterial och införande av lovande fyndigheter tar man hänsyn till planeringen av nationellt viktiga byggobjekt och bolagets strategi att vara en tillförlitlig samarbetspartner vid byggande av dessa objekt.

Täkter som är i drift försörjer koncernens bolag samt alla samarbetspartners med byggnadsmaterial av hög kvalitet så, att alla miljökrav uppfylls av verksamheten som använder sig av naturtillgångar.

Produkterna som tillverkas i Tariston AS materialtäkter är certifierade – kvaliteten på varorna har kontrollerats och verifierats enligt handboken för tillverkningskontroll samt utarbetad provtagningsplan.

Kontaktinformation och mer information om täkternas läge, material och varor som erbjuds samt kvaliteten på materialen finns på Nordecon AS dotterbolags Tariston AS hemsida.

Närmare information: