Teehoole ja liikluskorraldus

Nordeconi tütarettevõted Tariston AS teostab aastaringselt riigimaanteede hooldustöid Harju, Järva ja Hiiu maakonnas, kokku enam kui 2500 kilomeetril

Maakonna riigimaanteede hooldega Järvamaal ja Hiiumaal on ettevõte tegelenud alates 2002. aastast ning Harjumaal Keila teemeistripiirkonnas alates 2004. aastast. Alates 2016. aastast teostakse riigimaanteede hoolet lisaks Harjumaal Kose teemeistripiirkonnas.

Pikaajaline hooldekogemus, kaasaegne tehnikapark ning professionaalne meeskond on põhjuseks, miks Maanteeamet on meiega kõikides nimetatud hooldepiirkondades sõlminud riigimaanteede hooldelepingud järgnevateks aastateks – Järvamaal ja Hiiumaal aastani 2020 ja Harjumaal Kose piirkonnas aastani 2021 ning Keila piirkonnas aastani 2018. Hooldaja kohuseks on maantee ja teekaitsevööndi hooldamine. Talvine lume- ja libeduse tõrje, säilitusremont, teekasutuse korraldamine ning muu tegevus, mis on seotud teede korrashoiuga. Meie soov ja eesmärk on liiklejatele aastaringselt ohutu ning pingevaba liiklemise võimaldamine riigi põhi- ja kõrvalmaanteedel.

Tariston pakub ka liikluskorralduslikke tervikteenuseid - liikluskorraldusprojektide koostamine, ehitusaegne liikluskorraldus ja statsionaarsete liikluskorraldusvahendite tootmine ning paigaldus.

Küsimused, ettepanekud ja märkused riigimaanteedel toimuva kohta palume esitada Maanteeinfokeskuse lühinumbril 1510.

Lisainfo:

  • Teehoolde eest vastutav juhatuse liige Peep Õun,
    e-post: peep.oun@tariston.ee, tel +372 650 1000
  • Liikluskorralduslikud tervikteenused ja liikluskorraldusvahendite tootmine ning paigaldus - hooldejuht Alvar Aedma,
    e-post: alvar.aedma@tariston.ee, tel +372 650 1000 ja +372 527 4213