Teehoole ja liikluskorraldus

Nordeconi tütarettevõted Tariston AS teostab aastaringselt riigimaanteede hooldustöid Harju, Järva ja Hiiu maakonnas.

Maakonna riigimaanteede hooldega Järvamaal ja Hiiumaal on ettevõte tegelenud alates 2002. aastast. Alates 2016. aastast teostakse riigimaanteede hoolet lisaks Harjumaal Kose teemeistripiirkonnas.

Pikaajaline hooldekogemus, kaasaegne tehnikapark ning professionaalne meeskond on põhjuseks, miks Transpordiamet on meiega kõikides nimetatud hooldepiirkondades sõlminud riigimaanteede hooldelepingud – Järvamaal aastani 2025 ja Harjumaal Kose piirkonnas ning Hiiumaal aastani 2021. Hooldaja kohuseks on maantee ja teekaitsevööndi hooldamine. Talvine lume- ja libeduse tõrje, säilitusremont, teekasutuse korraldamine ning muu tegevus, mis on seotud teede korrashoiuga. Meie soov ja eesmärk on liiklejatele aastaringselt ohutu ning pingevaba liiklemise võimaldamine riigi põhi- ja kõrvalmaanteedel.

Tariston pakub ka liikluskorralduslikke tervikteenuseid - liikluskorraldusprojektide koostamine, ehitusaegne liikluskorraldus ja statsionaarsete liikluskorraldusvahendite tootmine ning paigaldus.

Küsimused, ettepanekud ja märkused riigimaanteedel toimuva kohta palume esitada Maanteeinfokeskuse lühinumbril 1247.

Lisainfo:

  • Teehoolde valdkonna juht Alvar Aedma,
    e-post:  infoteen@tariston.ee
    telefon: 650 1000
  • Liikluskorralduslikud tervikteenused ja liikluskorraldusvahendite tootmine ning paigaldus - meister Enn Truska,
    e-post: enn.truska@tariston.ee
    telefon: +372 515 5709