Teedeehitus

Meie missiooniks on pakkuda klientide vajadustele ja võimalustele vastavaid lahendusi rajatiste ehitamisel, aidates neil seeläbi hoida ja kasvatada oma vara väärtust.

Kogenud projektmeeskonnad realiseerivad Teie ideed ja soovid rajatisteks, seades seejuures prioriteediks kokku lepitud tähtajad ja kvaliteedi. Parima teenuse pakkumiseks omame lisaks projekteerimise üksust, misläbi saab klient soovitud tulemuse lihtsamalt ja kiiremini.

Teostame igas suuruses ja mahus teedeehituse töid. Teenust pakume kogu Eesti piires.

Peamised pakutavad teenused teedeehituse valdkonnas

  • Teede ja tänavate ehitus (s.h kommunikatsioonid)
  • Platside ja parklate ehitus
  • Kaeve- ja täitetööd
  • Liiv- ja killustikaluste ehitus
  • Asfaltbetoonkatete ehitus
  • Freesasfaldist katete ehitus
  • Tänava- ja äärekivide paigaldus

Kui lahenduste leidmisel või mahtude mõõtmisel on abi vaja, helistage või edastage oma soov e-kirja teel ning meie spetsialist tuleb ja aitab Teil leida sobivaimad lahendused.

Ülevaade teostatud töödest

Lisainfo:

  • Tel +372 615 4400