Mäendus

Nordecon AS alustas kontsernis mäetööde tegevusala väljaarendamist 2008. aastal ning praeguseks on erinevais Eestimaa paigus avatud 8 puistematerjali karjääri. Alates 2017. aastast jätkab ehitusmaavara karjääride töö koordineerimist ning arendamist Nordecon AS-i tütarettevõte Tariston AS.

Tariston AS-i mäetööde üksuse eesmärk on toetada nii kontserni kui ka kõikide partnerite ehitustegevust, sh teehoolet vajalike täitematerjalide ning toodetega (killustik, purukruus jmt).

Mäetöödel kui kontserni põhitegevust toetaval tegevusharul on kaks olulist eesmärki: mäetööde arendus (järjepidev töö perspektiivsete ehitusmaavarade leiukohtade avastamisel ja kasutuselevõtul) ja ettevõtte ning partnerite ehitusobjekte kvaliteetse täitematerjalidega varustamine.

Nordecon AS on Eestis üks suurimaid peatöövõtjaid mastaapsete taristuobjektide ehitusel. Nii ehitusmaavarade otsingul kui ka perspektiivsete maardlate kasutuselevõtul lähtutakse riiklikult oluliste ehitusobjektide kavandamisest ning ettevõtte strateegiast olla usaldusväärne partner nende objektide realiseerumisel.

Ekspluatatsioonis olevate karjääride baasilt varustatakse kontserni ettevõtteid ja kõiki partnereid kvaliteetse ehitusmaterjaliga nii, et keskkonnaressurssi kasutava tegevuse käigus oleks tagatud kõik keskkonnahoiu nõuded.

Tariston AS-i puistematerjali karjääride toodang on sertifitseeritud – kauba kvaliteet on kontrollitud ja tõendatud vastavalt tootmisohje käsiraamatule ning väljatöötatud proovivõtuplaanile.

Täpsemat infot kontaktide, karjääride asukohtade, pakutavate materjalide ja toodete ning nende kvaliteedi kohta on leitav Nordecon AS-i tütarettevõtte Tariston AS-i kodulehelt: http://tariston.ee/teenused/maendus

Lisainfo: