Geodeesia

Nordecon AS on geodeetiliste töödega tegelenud alates aastast 1992.

Pikaaegsed kogemused ja kõrgelt kvalifitseeritud insenerid võimaldavad meil olla parim partner kõikide geodeetiliste tööde teostamisel, mida tellija vajab. Töid teostame Eestis, Rootsis ja Soomes. Valdav osa geodeesiaosakonna spetsialistidest on meie juures töötanud üle kümne aasta. Kõikidele meie spetsialistidele on nende hariduse ja kogemuse kinnituseks omistatud Eesti Geodeetide Ühingu poolt geodeedi kutsetunnistus.

2015. ja 2016. aastal uuendasime täielikult meie kasutatavad instrumendid ja nüüd on meie kasutada kõrge täpsusega tehnika Leica'lt ja Trimble'lt. 2016. aastast oleme ühe maailma suurima geomaatikatoodete valmistaja ja arendaja Leica Geosystems AG testimise partner.

Meie kasutada on järgmised instrumendid:

  • Leica MS50, Leica TS 16 ja Leica TS15 tahhümeetrid, mille juhtimiseks kasutame Leica Captivate tarkvaraga väliarvuteid Leica CS20, kokku 7 instrumenti.
  • Trimble S5 tahhümeetrid koos TSC 3 väliarvutitega, kokku 2 instrumenti.
  • Kõikidel geodeetidel on kasutada Leica GS14 või Trimble R8 GNSS vastuvõtjad.
  • Täpseteks nivelleerimistöödeks kasutame Trimble DiNi 0,3 digitaalnivelliiri.
  • Järeltöötluseks ning eritöödeks (punktipilvede töötlus, käikude arvutamine jne) on meil kasutada Leica Infinity ning Trimble Business Center tarkvara.
  • Tööde joonestamiseks kasutame Autodesk Civil 3d 2017 või Autocad Map 3d 2013 tarkvara. Modelleerimiseks on meil Autodesk Revit 2017.

Oleme läbi ajaloo panustanud oskuste ja teadmistega mitmete ainulaadsete ja suurte projektide õnnestumisse. Teostame töid alusplaani mõõdistusest laserskaneerimiseni. Väike valik neist siin:

Ehitusgeodeetilised tööd hooneteehituse objektidel:

Meerhof 2.0 ehitus (hetkel töös) – teostame kogu ehituse geodeetilist teenindamist platsidest, trassidest hooneteni, samuti ümberkaudsete hoonete vajumisvaatlusi ehituse käigus.

Lennusadama angaaride rekonstrueerimine – teostasime ehitusgeodeetilisi töid, samuti eritöid, nagu angaaride kuplite pragude asukoha ja pikkuse määramine ning tuvastamine.

Liivalaia 45 büroohoone ehitustööd, Nordea Maja – teostasime kõik vajalikud ehitusgeodeetilised tööd ning viisime läbi ehitusaegsed vajumisvaatlused ehitust ümbritsevatele hoonetele.

Ehitusgeodeetilised tööd teedeehituse objektidel:

Meoma–Alatskivi lõigu km 20,87–30,7 rekonstrueerimine (hetkel töös) – teostame kogu objekti ehitusgeodeetiliste tööde teostamist, sh vajalikud mahumääramised ja kontrollmõõdistused.

Tartu läänepoolse ümbersõidu 5. ehitusala projekteerimine koos ehitusega – olime osalised kõikides tööetappides projekteerimisest töö üleandmiseni.

Maantee E263 Aruvalla–Kose teelõigu projekteerimine ja ehitus – olime osalised kõikides tööetappides projekteerimisest töö üleandmiseni.

Tartu läänepoolse ümbersõidu IV ehitusala ehitus – olime osalised kõikides tööetappides projekteerimisest töö üleandmiseni.

Tartu idapoolse ringtee I ehitusala projekteerimine ja ehitus – olime osalised kõikides tööetappides projekteerimisest töö üleandmiseni.

Mäo liiklussõlme projekteerimine ja ehitus – olime osalised kõikides tööetappides projekteerimisest töö üleandmiseni.

Vaida–Aruvalla teelõigu ehitus – teostasime valdaval osal objektist geodeetilist teenindamist, sh vajalikud mahumääramised ja kontrollmõõdistused.

Insenertehnilised geodeesiatööd:

Tivoli kortermajade ehituse II ja III etapp – teostasime ehitustööde käigus leitud ajalooliste laevade laserskaneerimised.

Consolis Parma tehas (Nummela, Soome) – sildkraana teede renoveerimiseelne mõõdistus ja rihtimise andmete töötlus ning kraanateede rihtimine.

Tartu läänepoolse ümbersõidu 5. ehitusala projekteerimine koos ehitusega – teostasime töid kõikidel sildadel ja rajatistel sh viisime läbi raudteeviadukti koormuskatsetustel vajalikud mõõdistused, skaneerimised ja vajumisvaatlused.

Lõõtsa 5 büroohoone ehitus Tallinnas – teostasime enne fassaaditöid hoone fassaadi laserskaneerimise.

Tartu idapoolse ringtee I ehitusala projekteerimine ja ehitus – teostasime kõiki töid alusvõrgu rajamisest teostusjooniste koostamiseni, samuti raudtee mulde vajumisvaatlused, pinnasemahtude arvutamine, ning tööd rajatud raudteeviaduktil.

Ülemiste liiklussõlme ajutiste raudteede ümbersõiduteede rajamine – teostasime kõiki töid alusvõrgu rajamisest teostusjooniste koostamiseni, samuti raudtee mulde vajumisvaatlused, pinnasemahtude arvutamine jpm.

Koidula piirijaama ehitustööd (rajati 4 uut viadukti ja remonditi 3 olemasolevat viadukti) – teostasime kõiki töid alusvõrgu rajamisest teostusjooniste koostamiseni, samuti raudtee mulde vajumisvaatlused, pinnasemahtude arvutamine.

Narva tuhavälja nr 2 sulgemine – teostasime kõiki töid alusvõrgu rajamisest teostusjooniste koostamiseni, sh pinnasemahtude arvutamine ja 3D-masinjuhtimise korraldamine.

Radioaktiivsete jäätmete hoidla sulgemine Sillamäel – teostasime kõiki töid alusvõrgu rajamisest teostusjooniste koostamiseni, sh pinnasemahtude arvutamine ja 3D-masinjuhtimise korraldamine.

Ehitusgeodeetilised uuringud

Riigimaantee nr 29 Märjamaa–Koluvere lõik km 2,583–14,40 – alusvõrgu rajamine, ehitusgeodeetilised uuringud (ca 81 ha) ning Sipa silla laserskaneerimine.

Riigimaantee 35 Iisaku–Tudulinna–Avinurme km 0,7–28,5 geodeetiliste ja geoloogiliste uuringute teostamine. Uuringute maht ca 106 ha.

Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014–2015. Purtse jõe, Erra jõe ja Kroodi oja geodeetiline mõõdistus. Uuringute maht ca 55 ha.

Estwin ELA 037, 056, 060 & 062 geodeetilised uurimustööd. Uuringute maht ca 1 000 ha.

Ülaltoodu on vaid väike osa meie teostatud töödest. Lisainfo saamiseks võta meiega ühendust.
Nordeconil on laialdane koostööpartnerite võrgustik üle Eesti ja ka välismaal ning saame abiks olla mitmete eri tööde teostamisel.
Nordeconil on geodeetiliste tööde teostamiseks järgmised litsentsid ja registreeringud:
Majandustegevusteate number: EEG000122
Tegevusala: Ehitusuuringud
Tegevusala liik: ehitusgeodeetilise töö (märkimistöö, teostus- ja kontrollmõõdistus) tegemine, ehitusgeodeetilise uuringu tegemine, ehitusgeoloogilise (geotehnilise) uuringu tegemine, insenertehnilise geodeesiatöö nagu vajumisvaatlus, ülesmõõdistamine, mahumäärang või muu insenergeodeetilise töö tegemine.

Lisainfo ja hinnaküsimised: