Tagasi

Teedeehitus

Valmaotsa - Kärevere lõigu 2+1 möödasõidualad

  • Asukoht

    Tartu maakond

  • Tellija

    Maanteeamet

  • Valmimise aeg

    2018

Tööde käigus ehitati ca 7,4 km pikkusele Valmaotsa-Kärevere lõigule neli 2+1 ristlõikega lõiku ehk mõlemasse sõidusuunda kaks möödasõiduala. Rajati vajalikud tagasipöördekohad, juurdepääsu-ja kogujateed. Lisaks paigaldati ca 14 km ulukitara ning ca 900 m erinevaid müratõkkeid.