Tagasi

Teedeehitus - Töös olevad

Veskitammi liiklussõlm

 • Asukoht

  Harjumaa

 • Tellija

  Maanteeamet, Saue Vallavalitsus

 • Valmimise aeg

  2019

Tallinn-Pärnu-Ikla maantee kilomeetritele 13,0-13,7 Veskitammi liiklussõlme ehitus hõlmab:

 • põhimaantee number 4 renoveerimist kilomeetritel 13-13,7 linnast väljuval suunal ning kilomeetritel 13-13,6 linna siseneval suunal;
 • Vanasilla, Nõlvaku ning Seljaku tänavate ümber ehitamist;
 • kergliiklejatele mõeldud tunnelite välja ehitamist põhimaantee, Veskitammi tänava ning raudtee alla koos kõigi vajalike kommunikatsioonidega;
 • täiesti uute Jälgimäe-Topi ning Urda kogujateede ehitamist;
 • sadevee-, reoveekanalisatsiooni-, drenaaži-, survekanalisatsiooni-, vee- ja gaasitorustiku ehitamist;
 • elektriülekandeliinide, telekommunikatsioonisüsteemide ja välisvalgustuse rajamist.