Tagasi

Teedeehitus - Töös olevad

Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 0,6-2,8 teelõik

  • Asukoht

    Tallinn

  • Tellija

    Maanteeamet

  • Valmimise aeg

    2018

Rekonstrueeritakse 2,25 km Tallinna ringteed (TEN-T võrgustiku tee) ning ehitatakse ümber 2+2 ristlõikega maanteeks. Rajatakse Väo raudteeviadukt (2 uut viadukti) ja Veneküla tunnel. Paigaldatakse ca 83 000 m2 ülemist kattekihti.