Tagasi

Teedeehitus - Töös olevad

Pikknurme-Puurmani lõigu 2+1 möödasõidualad

  • Tellija

    Maanteeamet

  • Valmimise aeg

    2019

Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 142,2-146,9 asuvale Pikknurme-Puurmani lõigule 2+1 möödasõidualade ehitus.