Tagasi

Teedeehitus - Maanteed

Riigimaantee nr 44 Aovere – Luunja km 0,000 – 11,352

  • Tellija

    Maanteeamet

  • Valmimise aeg

    2014

Projekti eesmärk oli riigi tugimaantee nr 44 Aovere-Luunja km 0,000-11,352 lõigu sõidumugavuse ning liiklusohutuse alase taseme tõstmine ja tehniliselt vajaliku teemaa määramine. Ehitustööde käigus rekonstrueeriti ja paigaldati uus asfaltkate 11,2 km pikkusele maanteelõigule, rajati tänavavalgustus Luunja ja Aovere ristmikele, ehitati välja bussipeatuste laiendused ja paigaldati bussiootekojad.

  • Ref
  • Ref
  • Ref
  • Ref