Tagasi

Teedeehitus - Maanteed

Tartu läänepoolse ümbersõidu IV ehitusala

 • Asukoht

  Tartu

 • Tellija

  Maanteeamet

 • Valmimise aeg

  2013

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee kilomeetritel 187,35 - 189,12 Põhimaantee ehitati ligi kahe kilomeetri ulatuses ümber neljarajaliseks maanteeks, kus sõidusuunad on eraldatud põrkepiirdega. Liiklussõlme rampide ja muude kõrvalteede pikkuseks on kokku ligi 6 km. Tolmuvaba katte sai üle 10 kilomeetri kruusateid Tartumaal, samuti ehitati välja jalg- ja jalgrattateed. Postimaja liiklussõlme ehitati raudtee- ja maanteeviaduktid. Samuti rajati uued sadeveekanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemid ning tänavavalgustus. Müratõkkeseinu püstitati 275 m ulatuses.

 • Ref
 • Ref
 • Ref
 • Ref
 • Ref
 • Ref
 • Ref