Tagasi

Teedeehitus - Maanteed

Tartu idapoolse ringtee I ehitusala

 • Tellija

  Tartu Linnavalitsus

 • Valmimise aeg

  2013

Tartu idaringtee I ehitusala ulatus Ringtee tänavat pidi ligi 2 km pikkuses Postimaja juurest kuni Tartu vanglani. Tööde käigus ehitati välja Võru tänava eritasandiline liiklussõlm koos viadukti, nelja rambi, kahe liiklusringi ja kogujateedega. Põhiosas on ehitatud tee neljarealine. Peaaegu kogu tee ulatuses ehitati mõlemale poole kergliiklusteed, millest osa kõnniteed ehitati vaegnägijatele lihtsamini „arusaadavaks“. Samuti teostati kogu objekti ulatuses uue sadeveekanalisatsioonitrassi ehitus ca 14 km ulatuses, mille käigus osaliselt vahetati ümber vanad betoontorud uute plastiktorude vastu ning ehitati ka täiesti uut sadeveekanalisatsioonitrassi. Ehitati välja kogu objekti ulatuses uus tänavavalgustus ning ehitati Tähe ja Jalaka tänava ristmikud ümber fooriristmikeks. Ehitustööde käigus teostati uue soojatrassi ehitustöid.

 • Ref
 • Ref
 • Ref
 • Ref
 • Ref
 • Ref
 • Ref