Tagasi

Teedeehitus - Maanteed

Põhimaantee nr 92 Tartu – Märja lõik

  • Tellija

    Maanteeamet

  • Valmimise aeg

    2015

  • Ref
  • Ref
  • Ref
  • Ref