Tagasi

Teedeehitus - Maanteed

Maantee E263 Aruvalla – Kose teelõik

 • Tellija

  Maanteeamet

 • Valmimise aeg

  2013

Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa maantee Aruvalla – Kose teelõik ulatub maantee 26,6 km kuni 40,0 km. Ehitustööde käigus ehitati põhimaantee 13 km ulatuses ümber neljarajaliseks I klassi maanteeks. Kõik ristumised põhimaanteega on viidud eri tasanditele – ristmike ja rampide kogumaht on 7,8 km. Lisaks haljastusele rajati 20,1 km koguja- ja juurdepääsuteid, 7,1 km kergliiklusteid ja 6,9 km müratõkkeid. Paigaldati põrkepiirded, maanteevalgustus ja liikluskorraldusvahendid. Projekti raames ehitati kaks eritasandilist liiklussõlme ja kaks ristet, kokku kolme viadukti ja kahe tunneliga. Samuti on valmis ehitatud põhimaantee sillad üle Pirita jõe ja Kuivajõe, Eesti esimene rohesild, kogujatee sild ja kergliiklustee sild üle Pirita jõe ning kergliiklustunnel.

 • Ref
 • Ref
 • Ref
 • Ref
 • Ref
 • Ref
 • Ref
 • Ref