Tagasi

Teedeehitus - Muud

Logi tänav ja Vanasadama loodeosa uued pääslad ja ootealad

 • Asukoht

  Tallinn

 • Tellija

  Tallinna Sadam AS

 • Valmimise aeg

  2017

Rekonstrueeriti Logi tänav, mis laienes kahe sõiduraja võrra, ehitati uued pääslad ja autode ootealad. Rajati Logi tänava ja Rumbi tänava sadama juurdepääsutee ringristmik ning Logi tänava ja Sadama tänava foorjuhtimisega ristmik. A-terminali ümbrusesse rajati uued kommunikatsioonid, asfalteeriti suures ulatuses kaide vahelist ala, ehitati välja kolm pääslatsooni ja -kompleksi laevadele pääsuks, rajati uus sademevee kanalisatsioon ning uus välisvalgustus.

 

 • Ref
 • Ref
 • Ref
 • Ref
 • Ref
 • Ref
 • Ref
 • Ref
 • Ref