Tagasi

Insenerehitus - Välistrassid ja veetöötlus

Sillamäe ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi

  • Tellija

    Sillamäe Veevärk AS

  • Valmimise aeg

    2015

Hanke raames ehitati välja Eesti üks unikaalsemaid veefiltreerimissüsteeme, tegemist oli gravitatsiooni jõul töötavate filtritega, et gaasid pääseksid veest välja. Reoveepuhastisse paigaldati kolmanda astme järelfiltratsiooni seadmed, et vähendada reoveepuhastist tulnud heitvee fosfori sisaldust ja hägusust (heljumi kinni püüdmist).

  • Ref
  • Ref