Tillbaka till listan

Husbyggnad - Offentliga byggnader

Rekonstruktion av Flyghamnens hangarer

 • Plats

  Tallinn

 • Beställare

  Maritime Museum

 • Tidfristen för arbetenas slutförande

  2011

Byggnadens nettoarea är 7 529,7 m²; volym 98 450 m³. I världsskala är detta ett av de mest framstående verk, både i teori och praktik inom armerad betong. Hangaren består av tre sfäriska skal med en yta på 36,4 x 36,4 m och sju korta cylinderformade skal på 6,8 x 36,4 m, åtta dubbelflänsade kantpartier - takstolar, armerade betongbalkar och ramar (med tvärsnitt 60 x 60 cm; 60 x 110 ja 60 x 130 cm). Arkitekterna är Raivo Kotov och Andrus Kõresaar (KOKO Arhitektid OÜ).

 • Ref
 • Ref
 • Ref
 • Ref
 • Ref