Utländska marknader

Priit Luman, styrelseledamot för Nordecon AS och SweNCN OÜ

Sedan den 1 maj 2017 är Priit Luman styrelseledamot för Nordecon AS och SweNCN OÜ med ansvar för företagets verksamhet på utländska marknader. Han har arbetat hos företag inom Nordecon-koncernen sedan 2006 och haft olika befattningar inom ledning av byggarbeten. Från och med 2013 var han direktör för byggnadsdivisionen. Priit tog teknologie magisterexamen med huvudområdet industriell och civil byggteknik cum laude vid Tallinns tekniska universitet år 2010. Sedan 2017 studerar Priit vidare inom Aalto-universitetets EMBA-program. Priit Luman är byggnadsingenjör certifierad av Estlands byggnadsingenjörsförbund, nivå 8.

Yurii Petryk, VD för Eurocon Ukraina TOV

Yurii Petryk kom till koncernen 2006 som projektledare och blev byggnadsdirektör 2010. Sedan 2012 har han innehaft positionen som VD för den ukrainska koncernen. Yurii utexaminerades med specialitet inom väg- och vattenbyggnad från Kyiv National University of Construction and Architecture. Han har även examen i finansiering från Taras Shevchenko Kyiv National University. Nu förvärvar han en doktorsexamen på State Research and Science Institute of Building Structures.