Utländska marknader

Priit Luman, styrelsemedlem

Sedan den 1 maj 2017 är Priit Luman styrelseledamot för Nordecon AS och SweNCN OÜ med ansvar för företagets verksamhet på utländska marknader. Han har arbetat hos företag inom Nordecon-koncernen sedan 2006 och haft olika befattningar inom ledning av byggarbeten. Från och med 2013 var han direktör för byggnadsdivisionen. Priit tog teknologie magisterexamen med huvudområdet industriell och civil byggteknik cum laude vid Tallinns tekniska universitet år 2010. Sedan 2017 studerar Priit vidare inom Aalto-universitetets EMBA-program. Priit Luman är byggnadsingenjör certifierad av Estlands byggnadsingenjörsförbund, nivå 8.