Styrelsen

Gerd Müller, styrelseordförande

Gerd Müller är koncernens styrelseordförande sedan början av 2018. Tidigare har han arbetat inom bankväsendet och betaltjänster: som chef för olika divisioner och styrelseledamot på Hansapank (senare Swedbank, 1992 - 2001), regionchef på EuroProcessing International (senare First Data, 2002 - 2008), regionchef för Baltikum på TAG Systems Finland (senare EVRY Card Services, 2009 - 2015) samt utvecklingschef för Baltikum och chef för den estniska filialen på Nordea (2015 - 2017). Gerd är utexaminerad från ekonomiska fakulteten vid Tallinns tekniska universitet. Som styrelseordförande har Gerd Müller ansvaret för allmän ledning av Nordecon AS och organisering av styrelsens arbete samt organisering av allmän ledning av Nordecon AS' dotterbolag i strategiska frågor.

Erkki Suurorg

Erkki Suurorg, styrelsemedlem

Erkki Suurorg har arbetat hos Nordecon-koncernen sedan 1999. Han har haft befattningar som projektledare och divisionschef och sedan 2005 är han styrelseledamot. Erkki ansvarar för Nordecons byggverksamhet i Estland. Från Augusti  till December  2017 var Erkki Suurorg ställföreträdande styrelseordförande i Nordecon AS. Erkki tog examen i civil byggteknik vid Tallinns tekniska universitet år 1997. 2016 valdes Erkki Suurorg till styrelsen av Estlands byggentreprenörsförbund. Han är medlem i Estlands byggnadsingenjörsförbund och certifierad byggnadsingenjör, nivå 8.

Priit Luman

Priit Luman, styrelsemedlem

Sedan den 1 maj 2017 är Priit Luman styrelseledamot för Nordecon AS och SweNCN OÜ med ansvar för företagets verksamhet på utländska marknader. Han har arbetat hos företag inom Nordecon-koncernen sedan 2006 och haft olika befattningar inom ledning av byggarbeten. Från och med 2013 var han direktör för byggnadsdivisionen. Priit tog teknologie magisterexamen med huvudområdet industriell och civil byggteknik cum laude vid Tallinns tekniska universitet år 2010. Sedan 2017 studerar Priit vidare inom Aalto-universitetets EMBA-program. Priit Luman är byggnadsingenjör certifierad av Estlands byggnadsingenjörsförbund, nivå 8.

Maret Tambek

Maret Tambek, styrelsemedlem

Sedan den 1 maj 2017 är Maret Tambek Nordecon AS’ styrelsemedlem med ansvar för koncernens finansledning och stödtjänster. Maret har arbetat i koncernen sedan 2007 då hon blev finanschef på Nordecon Infra AS. Våren 2010 blev hon koncernens redovisningschef och sedan juli 2014 har hon arbetat som koncernens finansdirektör. Marets tidigare arbetserfarenhet inkluderar elva år som revisor på KPMG Baltics AS. 1992–1996 arbetade hon som specialist på Estlands bank. 1989 avslutade Maret sina studier i industriledning och -planering vid Tallinns polytekniska institut (idag Tallinns tekniska universitet). Maret är auktoriserad revisor och medlem i Estlands revisorsförbund.

Ando Voogma

Ando Voogma, styrelsemedlem

Sedan den 1 augusti 2017 leder Ando Voogma försäljnings- och förberedelseavdelningen på Nordecon AS. Ando Voogma började hos Nordecon AS år 1996, under åren från 2002 till 2005 ingick han i koncernstyrelsen och jobbade som IT- och utvecklingschef. Sedan 2005 har Ando varit styrelseledamot för AS Arealis som ingår i Nordecon AS moderbolags Nordic Contractors AS koncern. Ando Voogma är utexaminerad från Tallinns Tekniska Universitet 1993 som industriell och civil byggingenjör.