Styrelsen

Erkki Suurorg

Erkki Suurorg, styrelseledamot, ställföreträdande styrelseordförande
Erkki Suurorg har arbetat hos Nordecon-koncernen sedan 1999. Han har haft befattningar som projektledare och divisionschef och sedan 2005 är han styrelseledamot. Erkki ansvarar för Nordecons byggverksamhet i Estland. Sedan augusti 2017 är Erkki Suurorg även ställföreträdande styrelseordförande för Nordecon AS.  Erkki tog examen i civil byggteknik vid Tallinns tekniska universitet år 1997. 2016 valdes Erkki Suurorg till styrelsen av Estlands byggentreprenörsförbund. Han är medlem i Estlands byggingenjörsförbund och har certifierats som ackrediterad byggingenjör av nivå 5.

 

Priit Luman, styrelsemedlem
Sedan den 1 maj 2017 är Priit Luman styrelseledamot för Nordecon AS och hans ansvarsområde omfattar företagets verksamhet på utländska marknader. Han har arbetat hos företag inom Nordecon-koncernen sedan 2006 och haft olika befattningar inom ledning av byggarbeten. Från och med 2013 var han direktör för byggnadsdivisionen. Priit tog teknologie magisterexamen med huvudområdet industriell och civil byggteknik cum laude vid Tallinns tekniska universitet år 2010. Sedan 2017 studerar Priit vidare inom Aalto-universitetets EMBA-program. Priit Luman har certifierats som diplomerad byggingenjör av nivå 5 av Estlands byggingenjörsförbund.

asd

Maret Tambek, styrelsemedlem
Sedan den 1 maj 2017 är Maret Tambek Nordecon AS’ styrelsemedlem med ansvar för koncernens finansledning och stödtjänster. Maret har arbetat i koncernen sedan 2007 då hon blev finanschef på Nordecon Infra AS. Våren 2010 blev hon koncernens redovisningschef och sedan juli 2014 har hon arbetat som koncernens finansdirektör. Marets tidigare arbetserfarenhet inkluderar elva år som revisor på KPMG Baltics AS. 1992–1996 arbetade hon som specialist på Estlands bank. 1989 avslutade Maret sina studier i industriledning och -planering vid Tallinns polytekniska institut (idag Tallinns tekniska universitet). Maret är auktoriserad revisor och medlem i Estlands revisorsförbund.

Ando Voogma, styrelsemedlem
Ando Voogma började hos Nordecon AS år 1996, under åren från 2002 till 2005 ingick han i koncernstyrelsen och jobbade som IT- och utvecklingschef. Sedan 2005 har Ando varit styrelseledamot för AS Arealis som ingår i Nordecon AS moderbolags Nordic Contractors AS koncern. Ando Voogma är utexaminerad från Tallinns Tekniska Universitet 1993 som industriell och civil byggingenjör.