Försäljning och säljstöd

 

Madis Gilden, avdelningschef för byggnadsprojektering
Madis Gilden började arbeta hos Nordecon 2015 som projektledare för projektering. Sedan april 2016 är han chef för byggnadsprojekteringsavdelningen. Han har tidigare arbetserfarenhet från Novarc Group AS (EA Reng AS) och K-Projekt AS.  Madis tog examen i byggnadskonstruktion vid Tallinns tekniska högskola år 2015.

 

Ats Janno, chef för inköpsavdelningen
Ats Janno tog anställning i koncernen som platsingenjör år 2004 och blev platschef år 2005. Sedan 2013 jobbar Ats Janno som chef för inköpsavdelningen. Tidigare har Ats arbetat hos Restor AS och Matek Oü. Ats tog sin examen i byggteknik 2005 vid Tallinns Tekniska Universitet. Han har tilldelats yrkeskvalifikationen som byggnadsingenjör, nivå 7 inom allmän byggnad, av Byggnadsingenjörernas Förbund i Estland.

Tormi Müür, teknisk chef
Tormi Müür började arbeta i Nordeconi år 2010 som budgetansvarig. Från och med år 2011 var han budgetansvarig för tekniska nätverk och från och med år 2013 var han budgetansvarig för både byggnader och tekniska nätverk. Från och med den 1 oktober 2017 är Tormi teknisk chef. Under åren 2012 – 2015 var han även aktiv vid sidan av sitt vanliga jobb på Nordecon som föreläsare på Tekniska Universitet i Tallinn och föreläste ämnet “Uppskattning av kostnader vid konstruktion“. År 2010 tog Tormi magisterexamen inom teknikinriktning från Tekniska Universitet i Tallinn där han studerade byggekonomi och ledarskap. Det Estniska Byggingenjörsförbundet har utfärdat ett behörighetscertifikat till Tormi enligt vilket han är en behörig ingenjör, VIII nivå.

Veiko Pärlin, chef för leverantörsavdelningen
Veiko Pärlin började hos Nordecon AS 2008 som chef för byggplaneringsavdelningen. Veiko har lång arbetslivserfarenhet från Estlands försvarsministerium, där han ansvarade för infrastruktursavdelningen. Veiko tog sin examen i byggteknik 1997 vid Tallinns Tekniska Universitet.

Marek Suviste, chef för anläggningar projekterings- och lantmäteri
Marek Suviste jobbar i företaget sedan 2001. Marek har jobbat som byggledare och lantmätare. 2006 tog han över ansvaret som chef för projekterings- och lantmäteriavdelningen. Marek har universitetsexamen både i husbyggnad och vägbyggnad från Tallinns Tekniska Universitet 2011.