Försäljning och säljstöd

Ando Voogma

Ando Voogma, styrelsemedlem

Från och med den 1:a augusti 2017 är Ando Voogma styrelseledamot på Nordecon AS och han ansvarar för försäljning och förberedning. Ando Voogma började hos Nordecon AS år 1996, under åren från 2002 till 2005 ingick han i koncernstyrelsen och jobbade som IT- och utvecklingschef. Sedan 2005 har Ando varit styrelseledamot för AS Arealis som ingår i Nordecon AS moderbolags Nordic Contractors AS koncern. Ando Voogma är utexaminerad från Tallinns Tekniska Universitet 1993 som industriell och civil byggingenjör.

Tormi Müür, teknisk chef

Tormi Müür började arbeta i Nordeconi år 2010 som budgetansvarig. Från och med år 2011 var han budgetansvarig för tekniska nätverk och från och med år 2013 var han budgetansvarig för både byggnader och tekniska nätverk. Från och med den 1 oktober 2017 är Tormi teknisk chef. Under åren 2012 – 2015 var han även aktiv vid sidan av sitt vanliga jobb på Nordecon som föreläsare på Tekniska Universitet i Tallinn och föreläste ämnet “Uppskattning av kostnader vid konstruktion“. År 2010 tog Tormi magisterexamen inom teknikinriktning från Tekniska Universitet i Tallinn där han studerade byggekonomi och ledarskap. Det Estniska Byggingenjörsförbundet har utfärdat ett behörighetscertifikat till Tormi enligt vilket han är en behörig ingenjör, VIII nivå.

Toomas Rell, chef för bostadsutvecklingsavdelningen områdeschef för Södra Estland

Toomas Rell började i koncernen år 2005. Han har jobbat på olika poster inom fastighetsutveckling. Sedan 2009 tjänstgör Toomas som chef för fastighetsavdelningen. Tidigare ledarerfarenhet har han från sitt arbete hos AS Põltsamaa Felix 1995-2005. Toomas har universitetsutbildning från Estlands Lantbruksuniversitet.

Deniss Berman, chef för VVS- och VA-avdelningen

Deniss är anställd på Nordecon sedan 2015. Sedan den 01 november 2018 är Deniss chef för VVS-avdelningen efter att tidigare ha arbetat som VVS-projektledare. Deniss har tidigare arbetserfarenhet från företagen EVR Infra AS och RBSSkals Buvsabiedriba SIA. Han har högre utbildning från Tallinns tekniska högskola där han studerade husbyggnadsteknik. 2014 avlade han magisterexamen i värme- och ventilationsteknik vid Tallinns tekniska universitet. Deniss är godkänd av Estlands byggingenjörsförbund som diplomerad värme-, ventilations- och kylingenjör, nivå 7. Han är även godkänd av Estlands byggföretagsförbund som platschef, nivå 6. Deniss är medlem i Estlands organisation för värme- och ventilationsingenjörer.

Madis Gilden, avdelningschef för byggnadsprojektering

Madis Gilden började arbeta hos Nordecon 2015 som projektledare för projektering. Sedan april 2016 är han chef för byggnadsprojekteringsavdelningen. Han har tidigare arbetserfarenhet från Novarc Group AS (EA Reng AS) och K-Projekt AS.  Madis tog examen i byggnadskonstruktion vid Tallinns tekniska högskola år 2015.

Ats Janno, chef för inköpsavdelningen

Ats Janno tog anställning i koncernen som platsingenjör år 2004 och blev platschef år 2005. Sedan 2013 jobbar Ats Janno som chef för inköpsavdelningen. Tidigare har Ats arbetat hos Restor AS och Matek Oü. Ats tog sin examen i byggteknik 2005 vid Tallinns Tekniska Universitet. Han har tilldelats yrkeskvalifikationen som byggnadsingenjör, nivå 7 inom allmän byggnad, av Byggnadsingenjörernas Förbund i Estland.

Miina Karafin, utvecklingschef

Miina Karafin kom till Nordecon 2015 som BIM-projektledare. Sedan 2018 arbetar Miina som utvecklingschef. Hon har tidigare erfarenhet från Skanska USA Building Inc och Trevor Sadd Associates Ltd. 2012 avlade Miina magisterexamen i teknikvetenskap vid Tallinns tekniska universitet med industri- och samhällsbyggnad som huvudämne.

Tanel Kivipõld, chef för elavdelningen

Tanel Kivipõld är chef för Nordecons avdelning för elarbeten sedan 2014. Han kom till koncernen 2006 som specialist på elarbeten inom automatik, el och svagström. 2010 avlade Tanel magisterexamen i teknikvetenskap vid Tallinns tekniska universitet med elkraftteknik som huvudämne; 2014 blev han filosofie doktor vid samma universitet. Tanel är auktoriserad elingenjör inom elnät och -system, nivå 8, certifierad av Estlands förening för elkraftteknik. Han har behörighetsintyg för klass A.

Veiko Pärlin, chef för leverantörsavdelningen

Veiko Pärlin började hos Nordecon AS 2008 som chef för byggplaneringsavdelningen. Veiko har lång arbetslivserfarenhet från Estlands försvarsministerium, där han ansvarade för infrastruktursavdelningen. Veiko tog sin examen i byggteknik 1997 vid Tallinns Tekniska Universitet.

Marek Suviste, chef för anläggningar projekterings- och lantmäteri

Marek Suviste jobbar i företaget sedan 2001. Marek har jobbat som byggledare och lantmätare. 2006 tog han över ansvaret som chef för projekterings- och lantmäteriavdelningen. Marek har universitetsexamen både i husbyggnad och vägbyggnad från Tallinns Tekniska Universitet 2011.