Försäljning och säljstöd

 

Ando Voogma, styrelsemedlem
Ando Voogma började hos Nordecon AS år 1996, under åren från 2002 till 2005 ingick han i koncernstyrelsen och jobbade som IT- och utvecklingschef. Sedan 2005 har Ando varit styrelseledamot för AS Arealis som ingår i Nordecon AS moderbolags Nordic Contractors AS koncern. Ando Voogma är utexaminerad från Tallinns Tekniska Universitet 1993 som industriell och civil byggingenjör.

Veiko Pärlin, chef för leverantörsavdelningen
Veiko Pärlin började hos Nordecon AS 2008 som chef för byggplaneringsavdelningen. Veiko har lång arbetslivserfarenhet från Estlands försvarsministerium, där han ansvarade för infrastruktursavdelningen. Veiko tog sin examen i byggteknik 1997 vid Tallinns Tekniska Universitet.

 

Ats Janno, chef för inköpsavdelningen
Ats Janno tog anställning i koncernen som platsingenjör år 2004 och blev platschef år 2005. Sedan 2013 jobbar Ats Janno som chef för inköpsavdelningen. Tidigare har Ats arbetat hos Restor AS och Matek Oü. Ats tog sin examen i byggteknik 2005 vid Tallinns Tekniska Universitet. Han har tilldelats yrkeskvalifikationen som byggnadsingenjör, nivå 7 inom allmän byggnad, av Byggnadsingenjörernas Förbund i Estland.

Marek Suviste, chef för anläggningar projekterings- och lantmäteri
Marek Suviste jobbar i företaget sedan 2001. Marek har jobbat som byggledare och lantmätare. 2006 tog han över ansvaret som chef för projekterings- och lantmäteriavdelningen. Marek har universitetsexamen både i husbyggnad och vägbyggnad från Tallinns Tekniska Universitet 2011.