Försäljning och säljstöd

Ando Voogma

Ando Voogma, styrelseledamot

Ando Voogma arbetar på Nordecon sedan 1996; mellan 2002 och 2005 var han styrelseledamot samt IT- och utvecklingsdirektör för koncernen. Sedan 2005 är Ando styrelseledamot för fastighetsutvecklingsbolaget AS Arealis som ingår i koncernen av Nordecon AS’ moderbolag Nordic Contractors AS. Sedan den 1 augusti 2017 är Ando Voogma styrelseledamot för Nordecon AS och hans ansvarsområde inkluderar försäljning och förberedande arbeten. Ando Voogma avlade examen i industri- och samhällsbyggnad vid Tallinns tekniska universitet 1993.

Tormi Müür, teknisk direktör

Tormi Müür kom till koncernen 2010 som budgetspecialist. Han har arbetat som budgeteringschef för tekniska nätverk och som budgeteringschef för byggnader och tekniska nätverk. Sedan den 1 oktober 2017 är Tormi Nordecons tekniska direktör. Mellan 2012 och 2015 var han även lektor vid Tallinnns tekniska universitet där han föreläste i kursen „Bedömning av byggkostnader“. Tormi avlade magisterexamen i teknikvetenskap vid Tallinns tekniska universitet år 2010. Tormi är certifierad av Estlands byggingenjörsförbund som auktoriserad byggingenjör, nivå 8.

Toomas Rell, chef för bostadsutvecklingsavdelningen

Toomas Rell är anställd i koncernen sedan 2005. Sedan 2009 är han chef för bostadsutvecklingsavdelningen. Tidigare hade han olika befattningar inom fastighetsutveckling. Han har ledningserfarenhet från AS Põltsamaa Felix där han arbetade mellan 1995 och 2005. Toomas har högre utbildning från Estlands jordbruksuniversitet (Estlands universitet för biovetenskap).

Deniss Berman, chef för VVS-avdelningen

Deniss arbetar i Nordecon sedan 2015. Sedan den 01 november 2018 är Deniss chef för VVS-avdelningen, dessförinnan arbetade han som VVS-projektledare. Han har tidigare erfarenhet från EVR Infra AS och RBSSkals Buvsabiedriba SIA. Han har högre utbildning från Tallinns tekniska högskola där han studerade husbyggnadsteknik. 2014 avlade han magisterexamen i värme- och ventilationsteknik vid Tallinns tekniska universitet. Deniss är certifierad av Estlands byggingenjörsförbund som diplomerad värme-, ventilations- och kylingenjör, nivå 7, och av Estlands byggföretagsförbund som platschef, nivå 6. Deniss är medlem i Estlands organisation för värme- och ventilationsingenjörer.

Ats Janno, chef för inköpsavdelningen

Ats Janno är anställd i koncernen sedan 2004. Han har arbetat som platsingenjör och platschef. Sedan 2013 är Ats Janno chef för inköpsavdelningen. Ats har tidigare arbetat på Restor AS och Matek OÜ. 2005 avlade Ats examen i byggteknik vid Tallinns tekniska universitet. Han är certifierad av Estlands byggingenjörsförbund som diplomerad byggingenjör, nivå 7.

Miina Karafin, utvecklingschef

Miina Karafin kom till Nordecon 2015 som BIM-projektledare. Sedan 2018 arbetar Miina som utvecklingschef. Hon har tidigare erfarenhet från Skanska USA Building Inc. och Trevor Sadd Associates Ltd. 2012 avlade Miina magisterexamen i teknikvetenskap vid Tallinns tekniska universitet med industri- och samhällsbyggnad som huvudämne.

Tanel Kivipõld, chef för elavdelningen

Tanel Kivipõld är anställd i koncernen sedan 2006. Han har arbetat som specialist på elarbeten inom el, svagström och automatik. Sedan 2014 är Tanel chef för avdelningen för elarbeten. 2010 avlade Tanel magisterexamen i teknikvetenskap vid Tallinns tekniska universitet med elkraftteknik som huvudämne och 2014 blev han filosofie doktor vid samma universitet. Tanel är certifierad av Estlands förening för elkraftteknik som auktoriserad elingenjör inom elnät och -system, nivå 8. Han är även certifierad av Estlands säkerhetsbolagsförbund som tekniker inom säkerhetssystem, nivå 5. Dessutom har han behörighetsbevis av klass A från Inspecta Estonia OÜ.

Tiiu Pirbe, chef för upphandlingsavdelningen

Tiiu Pirbe kom till koncernen 2010 som ledande upphandlingsspecialist. Sedan den 1 februari 2019 arbetar Tiiu som chef för upphandlingsavdelningen på Nordecon. Före Nordecon arbetade Tiiu på infrastrukturavdelningen av Estlands försvarsministerium. Tiiu har högre utbildning i rättsvetenskap från Tartu universitet.

Veiko Pärlin, försäljningschef

Veiko Pärlin kom till koncernen 2008. Han har arbetat som chef för avdelningen för byggnadsförberedelser, chef för budgeterings- och projekteringsavdelningen samt divisionschef, chef för upphandlingsavdelningen. Sedan 2011 är Veiko försäljningschef. Veiko har lång arbetserfarenhet från Estlands försvarsministerium där han senast ansvarade för arbetet av infrastrukturavdelningen. Veiko avlade examen i byggteknik vid Tallinns tekniska universitet 1997. Veiko är certifierad av Estlands byggingenjörsförbund som byggingenjör, nivå IV.

Marek Suviste, chef för avdelningen för anläggningsprojektering och geodesi

Marek Suviste är anställd i koncernen sedan 2001. Marek har arbetat som förman och lantmätare. 2006 blev han chef för avdelningen för anläggningsprojektering och geodesi. Marek avlade examen i husbyggnadsteknik vid Tallinns tekniska högskola 2001 och 2011 avlade han examen i vägteknik vid samma högskola. Marek är certifierad av Estlands byggingenjörsförbund som diplomerad vägingenjör, nivå 7.