Finans - och stödtjänster

Maret Tambek

Maret Tambek, styrelsemedlem

Sedan den 1 maj 2017 är Maret Tambek Nordecon AS’ styrelsemedlem med ansvar för koncernens finansledning och stödtjänster. Maret har arbetat i koncernen sedan 2007 då hon blev finanschef på Nordecon Infra AS. Våren 2010 blev hon koncernens redovisningschef och sedan juli 2014 har hon arbetat som koncernens finansdirektör. Marets tidigare arbetserfarenhet inkluderar elva år som revisor på KPMG Baltics AS. 1992–1996 arbetade hon som specialist på Estlands bank. 1989 avslutade Maret sina studier i industriledning och -planering vid Tallinns polytekniska institut (idag Tallinns tekniska universitet). Maret är auktoriserad revisor och medlem i Estlands revisorsförbund.

asd

Ingrid Kiisel, rättschef

Ingrid Kiisel påbörjade sitt arbete i koncernen 2006 som jurist. År 2008 blev hon chef för juridiska avdelningen och sedan 2009 arbetar hon som rättschef. Ingrid har tidigare, med början från 2001, jobbat i Finansministeriets avdelning för finanspolitik som ansvarig specialist för försäkringstjänsten. Därpå följde juristarbete hos YIT Ehitus AS (f.d. FKSM AS). Ingrid är sedan 1998 medlem i Estlands Akademiska Juridikförening. År 2000 avslutade Ingrid sina juridikstudier vid Juridiska Institutet cum laude och år 2004 avlade hon sin magisterexamen vid Tartu Universitets juridiska institut.

Mart

Mart Moldau, chef för IT-avdelningen

Mart Moldau började som chef för Nordecon AS’ IT-avdelning år 2005. Tidigare, under åren 2000-2005, jobbade Mart som avdelningschef för Tallinna SadamAS’ informationssystemenhet och som datasystemansvarig. Han har utbildat sig vid Tallinns Polytekniska Institut (nuvarande Tallinns Tekniska Universitet) i datornätverk.

Tatjana

Tatjana Boiko, koncernens redovisningschef

Tatjana började i koncernen år 2007 som underkoncernens redovisningschef. 2009 tjänstgjorde Tatjana som redovisningschef för Nordecon International AS och år 2010 blev hon biträdande redovisningschef för koncernen. Sedan juli 2014 är Tatjana Boiko redovisningschef för hela Nordecon AS koncernen. Under åren 1996–2007 arbetade Tatjana som redovisningschef och VD för Vulcaanhaven Eesti OÜ, åren därpå som redovisningsansvarig hos Ooperi Restorani AS och Santeko AS. Tatjana utexaminerades från Tallinns Tekniska Universitet 1990 där hon studerade redovisning och finansiell analys. År 2012 fick hon DipIFR kvalifikationen av ACCA.

Hannes Must, chef för kvalitetsavdelningen

Från och med mars 2018 är Hannes Must chef för avdelningen för kvalitet. Hannes började arbeta på Nordecon AS år 2012 som projektledare i avdelningen för kvalitet. År 2001 tog Hannes Must examen från Tekniska högskolan i Tallinn med specialisering i byggnadskonstruktion och år 2014 specialiserade han sig i vägbyggnad. År 2015 tog Hannes magisterexamen (cum laude) från Tekniska högskolan i Tallinn med specialisering i byggnads- och anläggningsarbeten, byggnadsekonomi och ledarskap. Hannes är certifierad som nivå 5 byggingenjör av fackförbundet Estniska Byggingenjörer.