Finans - och stödtjänster

Maret Tambek

Maret Tambek, styrelseledamot

Maret Tambek är anställd i koncernen sedan 2007. Hon har arbetat som finanschef och redovisningschef. Sedan juli 2014 är hon finansdirektör och sedan maj 2017 styrelseledamot för koncernen. Som styrelseledamot ansvarar Maret Tambek för Nordecons finansella ledning och stödtjänster. Tidigare arbetade Maret i 11 år som revisor på KPMG Baltics OÜ. Mellan 1992 och 1996 arbetade hon som specialist på Estlands riksbank. Maret avlade examen i industriledning och planering vid Tallinns tekniska universitet år 1989. Maret är auktoriserad revisor och medlem i Estlands revisorsförbund.

Hannes Must, chef för kvalitetsavdelningen

Hannes Must kom till koncernen som kvalitetsprojektledare år 2012. Sedan mars 2018 är Hannes chef för kvalitetsavdelningen. 2001 avlade Hannes examen i husbyggnadsteknik vid Tallinns tekniska högskola och 2014 i vägteknik vid samma högskola. 2015 avlade Hannes magisterexamen cum laude i industri- och samhällsbyggnad vid Tallinns tekniska universitet, med inriktning på byggnadsekonomi och ledning. Hannes är certifierad av Estlands byggingenjörsförbund som byggingenjör, nivå IV.

asd

Ingrid Kiisel, juridisk direktör

Ingrid Kiisel är anställd i koncernen sedan 2006. Hon har arbetat som jurist och chef för juridikavdelningen. Sedan augusti 2009 är Ingrid Nordecons juridiska direktör. Ingrid arbetade tidigare som chefsspecialist på försäkringsenheten vid finanspolitiska avdelningen av Estlands finansministerium och som jurist på YIT Ehitus AS (tidigare FKSM AS). Sedan 1998 är Ingrid medlem i Estlands akademiska rättsvetenskapsförening. 2000 avlade Ingrid examen i rättsvetenskap vid Rättsvetenskapliga universitetet i Estland cum laude och 2004 avlade hon magisterexamen vid Tartu universitets rättsvetenskapliga institut i Tallinn.

Jaana Pedras, personalchef

Jaana Pedras är anställd på Nordecon sedan 2019. Tidigare har hon arbetat som specialist och chef på personalavdelningen av Nordea Bank, som personalchef på Luminor och som PARE-samordnare på Estlands personalledningsförening. Jaana har avlagt examen i vuxenpedagogik vid Tallinns universitet.

Mart

Mart Moldau, chef för IT-avdelningen

Mart Moldau kom till koncernen 2005 som chef för IT-avdelningen. Mellan 2000 och 2005 arbetade Mart som chef för avdelningen för informationssystem och chef för datasystemgruppen på Tallinna Sadam AS. Han har studerat vid Tallinns polytekniska institut (Tallinns tekniska universitet) med datanätverk som huvudämne.

Mirjam Mikkin, kommunikationschef

Mirjam Mikkin är anställd på Nordecon sedan 2019. Tidigare han hon arbetat som marknadsföringschef på Nordea Bank och Luminor, som konsult inom företagskommunikation på PR-byrån Hill & Knowlton Strategies och som kommunikationschef och programkonsult för den estniska byrån av Archimedes-stiftelsens ungdomsavdelning. Mirjam har avlagt examen vid ekonomiska fakulteten av Tallinns tekniska universitet och studerat organisationsbeteende vid Tallinns universitet.

Tatjana

Tatjana Boiko, redovisningschef för koncernen

Tatjana Boiko är anställd i koncernen sedan 2007. Hon har arbetat som redovisningschef för en underkoncern och för Nordecon International AS samt som ställföreträdande redovisningschef för koncernen. Sedan juli 2014 är Tatjana Boiko Nordecon-koncernens redovisningschef. Mellan 1996 och 2007 arbetade Tatjana som redovisningschef och VD på Vulcaanhaven Eesti OÜ och dessförinnan som redovisningsekonom på Ooperi Restorani AS och Santeko AS. Tatjana avlade examen i redovisning och ekonomisk analys vid Tallinns tekniska universitet år 1990. Sedan 2012 har hon ACCA DipIFR-kvalifikation (internationell diplom i finansiell redovisning).