Dotterbolag

 Kaspar Kaldjärv

Kaspar Kaldjärv, styrelseordförande för Tariston AS
Kaspar Kaldjärv började i koncernen 2004. Han har tjänstgjort som platschef, jurist samt chef för vägunderhålls- och teknikdivisionen. Kaspar ansvarar även för samordning av koncernens alla dotterbolag inom vägunderhåll och anläggningsmaskiner. Han tog sin universitetsexamen i juridik 2005 vid Akademi Nord. 2007 avlade han magisterexamen i socialvetenskap.

 Peep Sakk

Peep Sakk, chef för Eston Ehitus AS
Peep Sakk har jobbat hos Eston Ehitus AS sedan 1993, sedan 2010 som företagschef. Tidigare har han arbetat som arbetsledare hos Pärnu KEK och Renet AS. Peep är utexaminerad från Tallinns Polytekniska Institut (nuvarande Tallinns Tekniska Universitet) 1985 som industriell och civil byggingenjör.

 

Priit Pluutus, styrelseledamot för SweNCN OÜ
Priit Pluutus började i koncernen år 1997. Han har jobbat som platschef, projektledare och divisionschef. Priit har som styrelseledamot haft ansvaret för försäljningen hos Nordecon under åren 2007-2008 och hos Nordecon Infra under åren 2009-2010. Priit utexaminerades från Tallinns Tekniska Universitets byggutbildning år 1995 och år 2000 avlade han sin magisterexamen i internationell företagsstyrning vid Estonian Business School. Priit Pluutus har tilldelats yrkeskvalifikationen som byggnadsingenjör, nivå 5 inom allmän byggnad, av Byggnadsingenjörernas Förbund i Estland.

Janek Uibo

Janek Uibo, styrelseledamot för Kaurits OÜ
Janek Uibo har tjänstgjort som styrelseledamot för Kaurits OÜ sedan 2008. Kaurits Janek började hos Kaurits år 2006 som projektledare. Han har tidigare arbetslivserfarenhet från Infraehitus OÜ och Hard Restauraator OÜ. Janek har studerat byggteknik vid Tallinns Tekniska Universitet.

 Mait Rõõmusaar

Mait Rõõmusaar, styrelseordförande för Nordecon Betoon OÜ
Mait Rõõmusaar är styrelseledamot och styrelseordförande för Nordecon Betoon OÜ sedan år 2000. Under åren 1996-2000 jobbade han som projektledare hos AS Via Pont. Mait utexaminerades från Tallinns Tekniska Universitet 1995 i vägbyggnad.