Byggverksamhet

Meelis Kann

Meelis Kann, husbyggnadsteknisk direktör

Meelis Kann är anställd i koncernen sedan 2004. Han har arbetat som specialist inom kvalitetskontroll och chef för kvalitetsavdelningen. Sedan 2018 är Meelis husbyggnadsteknisk direktör på Nordecon. Tidigare arbetade han som projektledare på Ahti Väin Konsult OÜ. Meelis avlade examen i jordbruksanläggning vid Estlands jordbruksuniversitet (Estlands universitet för biovetenskap) år 1998. Meelis är certifierad av Estlands byggingenjörsförbund som byggingenjör, nivå IV.

Ain Pähkel, vägteknisk direktör

Ain Pähkel kom till koncernen 2002. Han har arbetat som förman, projektledare och chef för väganläggningsdivisionen. Sedan 2011 leder Ain divisionen för väganläggning och produktion. Ain har avlagts examen i samhällsbyggnad vid Tallinns tekniska högskola och vidareutbildat sig vid Tallinns tekniska universitet där han har avlagt magisterexamen i teknikvetenskap (väganläggning) cum laude. Ain är certifierad av Estlands byggingenjörsförbund som diplomerad vägingenjör, nivå 7.

Reedik Raudla, anläggningsteknisk direktör

Reedik Raudla är anställd i koncernen sedan 1996. Han har arbetat som förman och projektledare. Sedan 2009 har Reedik lett divisionen för anläggningsteknik. Före Nordecon arbetade han som förman på Teede REV-2. 1999 avlade Reedik examen i byggteknik vid Tallinns tekniska universitet och 2001 avlade han magisterexamen i transportanläggningsteknik vid samma universitet. Reedik är certifierad av Estlands byggingenjörsförbund som diplomerad byggingenjör, nivå V.