Byggverksamhet

 

 

Kaspar Kasemaa, husbyggnadschef
Kaspar Kasemaa kom till Nordecon-koncernen år 2005 som platsingenjör. Från 2011 arbetade han som projektledare och 2017 blev han direktör för byggnadsdivisionen. Kaspar har teknologie magisterexamen med huvudområdet industriell och civil byggteknik.

 Ain Pahkel

Ain Pähkel, vägbyggnadschef
Ain Pähkel började i koncernen 2002 som arbetsledare, fortsatte därefter som projektledare och sedan 2009 har han jobbat som chef för vägbyggnadsdivisionen. Sedan 2011 har Ain chefsposten i vägbyggnads- och produktionsdivisionen. Ain utexaminerades från Tallinns Tekniska Universitet 2004 som civil byggingenjör. Ain Pähkel har tilldelats yrkeskvalifikationen som vägingenjör, nivå 4, av Estlands Transport- och Vägförbund.

 Reedik Raudla

Reedik Raudla, chef för konstruktionsteknik
Reedik Raudla började i koncernen 1996 som arbetsledare, därefter som projektledare och sedan 2010 har han jobbat som chef för konstruktionsteknik. Innan karriären hos Nordecon arbetade Reedik hos Teede REV-2 som arbetsledare. Reedik utexaminerades från Tallinns Tekniska Universitet 1999 i transportkonstruktioner, 2001 tog han sin tekniska magisterexamen vid samma universitet. Han har tilldelats yrkeskvalifikationen som byggnadsingenjör, nivå 5 inom väg-, bro- och allmän byggnad, av Byggnadsingenjörernas Förbund i Estland.

 Toomas Rell

Toomas Rell, chef för bostadsutvecklingsavdelningen områdeschef för Södra Estland
Toomas Rell började i koncernen år 2005. Han har jobbat på olika poster inom fastighetsutveckling. Sedan 2009 tjänstgör Toomas som chef för fastighetsavdelningen. Tidigare ledarerfarenhet har han från sitt arbete hos AS Põltsamaa Felix 1995-2005. Toomas har universitetsutbildning från Estlands Lantbruksuniversitet.