Byggverksamhet

Meelis Kann

Мелис Каннь, директор по строительству

Från och med mars 2018 är Meelis Kann direktören för avdelningen för husbyggnad på Nordecon AS. Meelis Kann började arbeta på Nordecon AS år 2004 som specialist i avdelningen för kvalitet. År 2007 blev han chefen för avdelningen för kvalitet. Tidigare arbetade Meelis som projektledare i Ahti Väin Konsult OÜ. År 1998 tog Meelis examen från estniska lantbruksuniversitetet med specialisering i markbyggnad.

Ain Pähkel, vägbyggnadschef

Ain Pähkel började i koncernen 2002 som arbetsledare, fortsatte därefter som projektledare och sedan 2009 har han jobbat som chef för vägbyggnadsdivisionen. Sedan 2011 har Ain chefsposten i vägbyggnads- och produktionsdivisionen. Ain utexaminerades från Tallinns Tekniska Universitet 2004 som civil byggingenjör. Ain är vägingenjör diplomerad av Estlands byggnadsingenjörsförbund, nivå 7.

Reedik Raudla, chef för konstruktionsteknik

Reedik Raudla började i koncernen 1996 som arbetsledare, därefter som projektledare och sedan 2010 har han jobbat som chef för konstruktionsteknik. Innan karriären hos Nordecon arbetade Reedik hos Teede REV-2 som arbetsledare. Reedik utexaminerades från Tallinns Tekniska Universitet 1999 i transportkonstruktioner, 2001 tog han sin tekniska magisterexamen vid samma universitet. Han är byggnadsingenjör inom väg- och brobyggnad samt allmän byggteknik diplomerad av Estlands byggnadsingenjörsförbund, nivå 8.