Byggverksamhet

 Erkki Suurorg

Erkki Suurorg, styrelseledamot
Erkki Suurorg har jobbat i koncernen sedan 1999. Han har tjänstgjort som projektledare och divisionschef och sedan 2005 som styrelseledamot. Erkki ansvarar för Nordecon koncernens kärnverksamhet. Erkki tog sin civilingenjörsexamen i byggteknik 1997 vid Tallinns Tekniska Universitet. Han är medlem Byggingenjörernas Förbund i Estland och har yrkeskvalifikationen som byggnadsingenjör, nivå 5.

 

Kaspar Kasemaa, husbyggnadschef
Kaspar Kasemaa började på Nordecon-koncernen 2005 som platsingenjör. 2011 blev han platschef och 2014 projektledare. Kaspar studerar industriell och civil byggteknik vid Tallinns tekniska universitet.

 Reedik Raudla

Reedik Raudla, chef för konstruktionsteknik
Reedik Raudla började i koncernen 1996 som arbetsledare, därefter som projektledare och sedan 2010 har han jobbat som chef för konstruktionsteknik. Innan karriären hos Nordecon arbetade Reedik hos Teede REV-2 som arbetsledare. Reedik utexaminerades från Tallinns Tekniska Universitet 1999 i transportkonstruktioner, 2001 tog han sin tekniska magisterexamen vid samma universitet. Han har tilldelats yrkeskvalifikationen som byggnadsingenjör, nivå 5 inom väg-, bro- och allmän byggnad, av Byggnadsingenjörernas Förbund i Estland.

 Ain Pahkel

Ain Pähkel, vägbyggnadschef
Ain Pähkel började i koncernen 2002 som arbetsledare, fortsatte därefter som projektledare och sedan 2009 har han jobbat som chef för vägbyggnadsdivisionen. Sedan 2011 har Ain chefsposten i vägbyggnads- och produktionsdivisionen. Ain utexaminerades från Tallinns Tekniska Universitet 2004 som civil byggingenjör. Ain Pähkel har tilldelats yrkeskvalifikationen som vägingenjör, nivå 4, av Estlands Transport- och Vägförbund.

 Toomas Rell

Toomas Rell, chef för bostadsutvecklingsavdelningen
områdeschef för Södra Estland
Toomas Rell började i koncernen år 2005. Han har jobbat på olika poster inom fastighetsutveckling. Sedan 2009 tjänstgör Toomas som chef för fastighetsavdelningen. Tidigare ledarerfarenhet har han från sitt arbete hos AS Põltsamaa Felix 1995-2005. Toomas har universitetsutbildning från Estlands Lantbruksuniversitet.