Allmän bolagsstyrning

 Jaano Vink

Jaano Vink, styrelseordförande
Jaano Vink har styrt företaget sedan 2002. Dessförinnan har han haft olika ledande ställningar i Wiklar AS och Tallinna Sadam AS. Jaano är sedan 2007 styrelsemedlem i Byggföretagarnas Förbund i Estland. Jaano tog civil- och industriingenjörsexamen vid Tallinns Tekniska Universitet 1993 och har genomgått magisterutbildning i internationell företagsstyrning vid EBS. Han har tilldelats yrkeskvalifikationen som byggnadsingenjör, nivå 5 inom allmän byggnad, av Byggnadsingenjörernas Förbund i Estland.

 

Priit Luman, styrelsemedlem
Sedan den 1 maj 2017 är Priit Luman Nordecon AS’ styrelsemedlem med ansvar för företagets verksamhet på utländska marknader. Han har arbetat i företag inom Nordecon-koncernen sedan 2006 och haft olika befattningar inom ledning av byggarbeten. Sedan 2013 var han direktör för avdelningen för byggnadsuppförande.asd

Maret Tambek, styrelsemedlem
Sedan den 1 maj 2017 är Maret Tambek Nordecon AS’ styrelsemedlem med ansvar för koncernens finansledning och stödtjänster. Maret har arbetat i koncernen sedan 2007 då hon blev finanschef på Nordecon Infra AS. Våren 2010 blev hon koncernens redovisningschef och sedan juli 2014 har hon arbetat som koncernens finansdirektör. Marets tidigare arbetserfarenhet inkluderar elva år som revisor på KPMG Baltics AS. 1992–1996 arbetade hon som specialist på Estlands bank. 1989 avslutade Maret sina studier i industriledning och -planering vid Tallinns polytekniska institut (idag Tallinns tekniska universitet). Maret är auktoriserad revisor och medlem i Estlands revisorsförbund.

 Mall Ivalo

Mall Ivalo, personalchef
Mall Ivalo har jobbat som personalchef sedan 2008. Tidigare har hon arbetat som chef för Elcoteq Tallinn AS’ personalenhet och haft under åren 1996-2003 olika ledande ställningar inom personal- och administrativt arbete hos Ericsson Eesti AS. Mall ingår dessutom i skolrådet för Nõmme Privatskola som representant för Stiftelsen Nõmme Privatutbildning. Hon avslutade sina studier i engelsk filologi vid Tartu Universitet cum laude år 1988 och avlade sedan magisterexamen i internationell företagsstyrning vid EBS.

       Ingrid Aloe-Kiisel

Ingrid Kiisel, rättschef
Ingrid Kiisel påbörjade sitt arbete i koncernen 2006 som jurist. År 2008 blev hon chef för juridiska avdelningen och sedan 2009 arbetar hon som rättschef. Ingrid har tidigare, med början från 2001, jobbat i Finansministeriets avdelning för finanspolitik som ansvarig specialist för försäkringstjänsten. Därpå följde juristarbete hos YIT Ehitus AS (f.d. FKSM AS). Ingrid är sedan 1998 medlem i Estlands Akademiska Juridikförening. År 2000 avslutade Ingrid sina juridikstudier vid Juridiska Institutet cum laude och år 2004 avlade hon sin magisterexamen vid Tartu Universitets juridiska institut.

Mart Moldau

Mart Moldau, chef för IT-avdelningen
Mart Moldau började som chef för Nordecon AS’ IT-avdelning år 2005. Tidigare, under åren 2000-2005, jobbade Mart som avdelningschef för Tallinna SadamAS’ informationssystemenhet och som datasystemansvarig. Han har utbildat sig vid Tallinns Polytekniska Institut (nuvarande Tallinns Tekniska Universitet) i datornätverk.

 Tatjana Boiko

Tatjana Boiko, koncernens redovisningschef
Tatjana började i koncernen år 2007 som underkoncernens redovisningschef. 2009 tjänstgjorde Tatjana som redovisningschef för Nordecon International AS och år 2010 blev hon biträdande redovisningschef för koncernen. Sedan juli 2014 är Tatjana Boiko redovisningschef för hela Nordecon AS koncernen. Under åren 1996–2007 arbetade Tatjana som redovisningschef och VD för Vulcaanhaven Eesti OÜ, åren därpå som redovisningsansvarig hos Ooperi Restorani AS och Santeko AS. Tatjana utexaminerades från Tallinns Tekniska Universitet 1990 där hon studerade redovisning och finansiell analys. År 2012 fick hon DipIFR kvalifikationen av ACCA.

 Meelis Kann

Meelis Kann, chef för kvalitetsavdelningen
Meelis Kann började på Nordecon AS som kvalitetskontrollant år 2004. År 2007 blev han chef för kvalitetsavdelningen. Tidigare jobbade Meelis som projektledare hos Ahti Väin Konsult OÜ. Meelis Kann är utexaminerad från Estlands Lantbruksuniversitet (Eesti Maaülikool) 1998, där han studerade byggnation på landsbygd.