Byggnader

Nordecon bygger kontorsbyggnader, flerfamiljshus, industri- och lagerbyggnader och offentliga byggnader. Av övriga bolag i koncernen, förutom Nordecon, bedriver även Eston Ehitus byggverksamhet på den estniska marknaden, liksom Nordecon Betoon som är specialiserad på gjutningsarbeten. I Ukraina är Nordecon verksam genom dotterbolaget OÜ Eurocon som bygger affärs- och industribyggnader.

Nordecon erbjuder byggtjänster som huvudentreprenör, samt projekterings- och projektledningstjänster. Nordecon har projekterat och byggt såväl kontors- och servicebyggnader, affärs- och industribyggnader, offentliga byggnader som hotellbyggnader och flerfamiljshus över hela Estland, dessutom har vi restaurerat ett flertal arkitektoniska kulturminnen och K-märkta byggnader. Eston Ehitus är främst verksam i västra Estland, där de redan i åratal har varit ett av områdets största byggföretag.

Nordecon Betoon, med specialisering på projektering och framställning av betongkonstruktioner, erbjuder helhetslösningar för byggnaders bärande konstruktioner och fundament, gjutna golv, stomsystem, mellanbjälklag och bjälklag. För jordbrukssektorn erbjuder företaget olika lagerlösningar och behållare.