Anläggningar

Andra delen av Nordecons tjänsteportfölj innehåller huvudentreprenörs- och projektledningstjänster inom anläggningsbranschen, som omfattar vägbyggnad och -underhåll, ingenjörs- och miljöanläggningar, uthyrning av byggteknik och tillverkning av material för vägbyggnad. Bland Nordecons dotterbolag i den delen finns Nordecon Betoon, med fokus på byggnad och projektering av betongkonstruktioner, dotterbolaget Kaurits, med specialisering på uthyrning av tyngre anläggningsmaskiner och entreprenader samt länsbaserade bolag Järva Teed och Hiiu Teed som tillhandahåller underhåll av vägar.

Nordecon erbjuder anläggningstjänster som huvudentreprenör, samt projekterings- och projektledningstjänster. Nordecons andra huvudsakliga verksamhet inom anläggningsbranschen är konstruktionsteknik. Uppdragen omfattar både vatten- och miljötekniska anläggningar. Nordecon har utfört ett flertal projekt i samband med nedläggning av både vanliga soptippar och deponier för tungmetaller, byggt avloppsrenare, rörsystem och pumpstationer. Inom vattenbyggnad har företaget deltagit i anläggningsarbeten för flera estniska större hamnar, byggt kajer, vågbrytare, strandförstärkningar och utfört andra omfattande ingenjörstekniska arbeten.

Nordecon Betoon har specialiserat sig framförallt på projektering och byggnad av betongkonstruktioner som har omfattat broar, viadukter, tunnlar, fundament och stommar i armerad betong för byggnader. För hamnar har Nordecon Betoon byggt kajer, ramper och vågbrytare. Kaurits bedriver uthyrning och försäljning av väg- och schaktmaskiner med tillhörande service och entreprenader.