Kvalitet

Nordecons målsättning är att med hjälp av ett integrerat ledningssystem utföra arbeten i enlighet med överenskommelsen med kunden och gällande krav, pålitligt, professionellt, miljövänligt och säkert och således säkerställa nöjdheten hos byggherren, personalen, ägarna och övriga intressenter.

Ledningssystemet som Nordecon har tagit fram och infört uppfyller kraven enligt standarderna ISO 9001 för kvalitetsledningssystem, ISO 14001 för miljöledningssystem samt OHSAS 18001 för ledningssystem för arbetshälsa och arbetssäkerhet vilket bekräftas av certifikat utfärdade av DNV GL:
ISO 9001 2008
ISO 14001 2004
OHSAS 18001 2007

Certifikaten gäller för följande produkter eller tjänster: byggprojektering, huvudentreprenad och projektledning; fastighetsutveckling och tillverkning av byggmaterial.
Som ett ansvarsfullt företag har vi infört följande
HUVUDPRINCIPER FÖR KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ:

 • vi följer lagstiftningen och övriga krav som tillämpas på företaget i vår verksamhet;
 • vi höjer vår pålitlighet genom transparent, rättvis och etisk verksamhet;
 • vi utvärderar risker och söker möjligheter till förbättring genom hela livscykeln av tjänsten;
 • vi erbjuder innovativa och hållbara lösningar;
 • vi är flexibla och följer förändringarna i marknadstrender;
 • vi höjer personalens kompetens och satsar på utveckling och ansvarsfullhet;
 • vi förbättrar arbetsmiljön och vidtar åtgärder för att upprätthålla de anställdas arbetsförmåga;
 • vi använder miljövänliga tekniker, utrustningar och material;
 • vi hanterar och om möjligt förebygger eller reducerar skadliga följder av riskfaktorer;
 • vi höjer personalens och samarbetspartners’ medvetenhet om miljö och arbetssäkerhet;
 • vi arbetar kontinuerligt med förbättring av ledningssystemet för ökad funktionalitet och effektivitet.