Integritetspolicy

Viktig information om personuppgifter av kunder och samarbetspartners

Härmed förklarar vi att personuppgifter av avtalsenliga ombud av samarbetspartners endast används för att teckna och verkställa avtal med samarbetspartners och de lagras fram till utgången av arkiveringsfristen för tecknade avtal.
Om Du kontaktar oss angående något fastighetsobjekt som intresserar Dig så kan vi använda Dina personuppgifter för att lämna Dig en offert och vid försäljning av fast egendom även för tecknande och verkställande av avtalet.
Personuppgifter kan i vissa fall inkludera namn, e-post, personnummer eller födelsedatum, telefonnummer och andra liknande uppgifter, i vissa fall även adress och befattning.
Om Du kontaktar oss angående förfrågan om något fastighetsobjekt som intresserar Dig så lagrar vi Dina personuppgifter i ett år efter den första kontakten. Om Du ingår ett avtal med oss för köp av lägenhet kommer Dina personuppgifter att lagras i ett år efter utgången av garantitiden för lägenheten.
Personuppgifter som våra samarbetspartners eller kunder lämnar till oss kan delas och behandlas av såväl Nordecon AS som tredje parter som tillhandahåller oss tjänster och agerar på våra vägnar i den omfattning som är nödvändig för verkställande av avtalet med kunden eller samarbetspartnern. Dina personuppgifter kan även lämnas ut till behöriga myndigheter om detta uttryckligen föreskrivs i lagstiftningen.
Personuppgifter som lämnas till oss kommer inte att delas ut, användas, ändras eller överlämnas på något annat ej avsett sätt, utom om detta är överenskommet med kunden eller samarbetspartnern eller om utlämnande av sådan information följer av gällande lagstiftning. Vi tillämpar relevanta åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olovlig förstörelse, oavsiktlig förlust, ändring, olovligt offentliggörande eller olovlig åtkomst.
Om Du får erbjudanden från oss utan att Du har lämnat oss Dina uppgifter eller önskat sådan information, var god underrätta oss om detta via e-postadress : privacy@nordecon.com.

Uppgifter om webbplatsanvändare som samlas av Nordecon och hur dessa uppgifter används.

 Nordecon vill göra sin webbplats så lättanvänd för besökarna som möjligt. Detta förutsätter att Nordecon får information om vilka sidor som olika besökare besöker, vilka webbläsare de använder och hur de flyttar mellan olika sidor. Insamling och analys av data sker med hjälp av programvaran "Google Analytics"; läs mer om insamlade uppgifter och analysmöjligheter på denna adress.
Om Du inte vill att uppgifter om Ditt besök används för sådan analys så kan Du komplettera Din webbläsare med en plugin som finns att hämta här.
Cookies eller kakor är information som lagras av webbläsaren i användarens enhet och behåller användarens personliga preferenser (valt språk, användarnamn osv). Användaren kan blockera cookies i sin webbläsare men detta kan reducera webbplatsens funktionalitet för användaren. Cookies lagras kortvarigt i användarens enhet, normalt mindre än en månad. Om Du vill blockera cookies, se användningsinstruktioner för Din webbläsare. Uppgifter om användarnas besök är anonyma och endast en begränsad grupp av Nordecons anställda har åtkomst till dem.
Värdservrarna för vår webbplats lagrar data om förfrågningar som endast användas i tekniskt syfte för att säkra felfri funktion av webbplatsen och vid behov även för felsökning. Nordecons IT-personal och den tekniska personalen hos leverantören av servertjänsten har åtkomst till dessa data.
Nordecons webbplats möjliggör att lämna in ytterligare förfrågningar där man även anger sina personuppgifter. Dessa uppgifter används uteslutande för behov som följer av respektive förfrågan och lagras enligt villkor som användaren har godkänt vid utlämnande av uppgifterna. 
Om Du har några förslag eller frågor kring behandling av Dina personuppgifter, kontakta oss gärna på: privacy@nordecon.com 
Om Du misstänker brott mot Dina integritetsrättigheter kan Du anmäla detta hos Republiken Estlands dataskyddsinspektion. Om Du har Din hemvist i någon annan EU-medlemsstat, se kontaktuppgifterna för motsvarande myndighet på denna adress