Strateegia

Kontserni äritegevuse strateegilised lähtekohad aastatel 2019–2022

Äritegevuse valdkonnad ja turud

 • Kontsern kasvab eelkõige orgaaniliselt, keskendudes olemasolevate ressursside efektiivsemale rakendamisele.
 • Eestis tegutsetakse nii hoonete kui ka rajatiste valdkonnas, olles turuliider.
 • Rootsis keskendutakse peatöövõtule Stockholmis ja selle lähiümbruses.
 • Soomes keskendutakse peatöövõtule ja betoonitöödele Helsingis ja selle lähiümbruses.
 • Ukrainas keskendutakse peatöövõtule ja betoonitöödele eelkõige Kiievis ja selle lähiümbruses.

Tegevused strateegia elluviimiseks

 • Parandatakse kasumlikkust läbi teostatava projekteerimise ja ehitustööde täpsema planeerimise.
 • Suurendatakse projekteerimis- ja digitaliseerimisevõimekust.
 • Lihtsustatakse ja automatiseeritakse töö- ja otsustusprotsesse.
 • Jälgitakse tööde portfelli tasakaalu erinevate ärisegmentide vahel.
 • Väärtustatakse tasakaalus meeskonnatööd, kus pikaajalist töökogemust täiendab nooruslik energia ja teotahe.
 • Märgatakse ja tunnustatakse iga töötaja isiklikku panust ja initsiatiivi

Finantseesmärgid

 • Müügitulu kasvab vähemalt 10% aastas.
 • Välisturgude osakaal tõuseb 20%-ni müügitulust.
 •  Kinnisvaraarenduse osakaal kasvab vähemalt 10%-ni Eesti müügitulust.
 • Ärikasum müügitulust ületab iga-aastaselt 3%.
 • Töötaja ärikasumitootlikkus tõuseb vähemalt 10 tuhande euroni töötaja kohta aastas.
 • Dividendid moodustavad keskmiselt aasta puhaskasumist vähemalt 30%