Üldkoosolek

2021
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Teade aktsionäride üldkoosoleku otsuste vastuvõtmise kohta koosolekut kokku kutsumata
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud
Nõukogu aruanne
Nõukogu hinnang audiitorile
Hääletussedel
Volikiri otsuste eelnõude hääletamiseks

2020 (erakorraline)
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsus
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsuse eelnõu
Hääletusjuhisega volikiri
Volikirja tagasivõtmise teade
Teave esindaja määramise korra ja volituse tagasivõtmise kohta

2020
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud
Nõukogu aruanne
Nõukogu hinnang audiitorile
Info nõukogu liikmekandidaadi kohta (Andre Luman)
Hääletusjuhisega volikiri
Volikirja tagasivõtmise teade
Teave esindaja määramise korra ja volituse tagasivõtmise kohta

2019
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud
Nõukogu aruanne
Nõukogu hinnang audiitorile

2018
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud
Nõukogu aruanne
Nõukogu hinnang audiitorile

2017 (erakorraline)
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsus
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

2017
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud
Nõukogu aruanne
Nõukogu hinnang audiitorile

2016
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud
Nõukogu aruanne
Nõukogu hinnang audiitorile

2015
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud
Nõukogu aruanne
Nõukogu hinnang audiitorile
Info nõukogu liikmekandidaadi kohta (Kahro)
Info nõukogu liikmekandidaadi kohta (Liive)

2014
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsus
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud
Nõukogu aruanne
Nõukogu hinnang audiitorile
Nordecon AS põhikiri (ettepandud muudatustega)

2013
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud
Nõukogu aruanne
Nõukogu hinnang audiitorile
Info nõukogu liikmekandidaadi kohta

2012
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud
Nõukogu aruanne
Nõukogu hinnang audiitorile

2011
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud
Nordecon AS põhikiri (ettepandud muudatustega)
Nõukogu aruanne
Nõukogu hinnang audiitorile

2010
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsuste eelnõud 
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud
Nõukogu aruanne

2009
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

2008
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

2007
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused