Nõukogu

Nõukogu koosneb viiest liikmest, kelle on valinud aktsionäride üldkoosolek teenistusülesannete täitmiseks viieks aastaks.

Toomas Luman (nõukogu esimees) – Nordic Contractors AS esindaja ja enamusaktsionär
Tallinna Polütehnilise Instituudi (tänase nimega Tallinna Tehnikaülikool) tööstus- ja tsiviilehituse inseneri kõrgharidusega Toomas Luman on praeguse Nordeconi kontserni asutajaliige ning olnud seotud Kontserni tegevusega läbi juhatuse ja nõukogu 30 aastat. Lisaks ehitusettevõtetele on Toomas Luman osalenud mitmete teiste ettevõtete (Tallinna Kaubamaja AS,E-Betoonelemendi AS, Väokivi OÜ, Eesti Energia AS jt) juhtimises ja nõukogude töös. Toomas Lumani ühiskondlik tegevus on keskendunud peamiselt ettevõtluskeskkonna, hariduse ning riigikaitse erinevate valdkondade arendamisele. Juba üle 23 aasta on ta juhtinud Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ning osalenud ehitusettevõtjaid koondavas erialaliidus. Ta on Kaubanduskoja juhatuse esimehena aktiivselt osalenud Eesti liitumise ettevalmistamisel nii Euroopa Liiduga kui ka eurotsooniga. Sealhulgas tegutses ta Euroopa Liiduga ühinemise eel neli aastat Eesti Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimiste delegatsiooni juhi (välisministri) Konsultatiivkomitee esimehena. Talle on omistatud Eesti Vabariigi Valgetähe V, III ja I klassi teenetemärk ning mitmeid autasusid Eesti Kaitseväe, Eesti Kaitseliidu ja mitmete teiste riiklike ja ühiskondlike organisatsioonide poolt. Samuti on teda autasustatud mitmete välisriikide riiklike teenetemärkidega.
Kuuluvus teiste organisatsioonide juht- ja kontrollorganitesse: Luman ja Pojad OÜ ning selle tütar- ja sidusettevõtted (sh Nordic Contractors AS juhatuse esimees), Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (juhatuse esimees), Nõmme Erahariduse Sihtasutus, Riigikaitse Edendamise Sihtasutus, Eesti Reservohvitseride Kogu.
Osalused (üle 5%) teistes ettevõtetes: Luman ja Pojad OÜ ning selle tütar- ja sidusettevõtted (sh Nordic Contractors AS, Arealis AS, Arealis Holding AS ja Nordecon AS), TL Holdinginvesteeringud OÜ.

Andri Hõbemägi – Nordic Contractors AS esindaja
Andri Hõbemägi on majandusalase kõrghariduse omandanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas. Tööalaselt möödusid aastad 1993–2001 Hansapank ASis (hilisem Swedbank AS). Aastatel 2001–2002 tegutses Andri Hõbemägi jalgpalliklubi FC Flora tegevjuhina. Alates 2002. aastast sai Andri Hõbemägist Eesti Ehitus AS (hilisem Nordecon AS) finantsdirektor ning tema ametiajal noteeriti ettevõtte aktsiad Tallinna börsil. Hetkel töötab Andri Hõbemägi Nordecon ASi enamusaktsionäri Nordic Contractors ASi peaanalüütikuna. Andri Hõbemägi ühiskondlik tegevus on keskendunud Eestis jalgpalli arendamisele ja piirkondliku hariduse edendamisele.
Kuuluvus teiste organisatsioonide juht- ja kontrollorganitesse: Nordic Contractors AS tütar- ja sidusettevõtted (nõukogu), Lilleküla Jalgpallistaadion AS (nõukogu), Toidutark OÜ (juhatus), MTÜ Eesti Jalgpalli Liit, MTÜ Pelgulinna Haridusselts, Nõmme Erahariduse Sihtasutus.
Osalused (üle 5%) teistes ettevõtetes: puuduvad

Vello Kahro – Nordic Contractors AS esindaja
Vello Kahro on majandusalase kõrghariduse omandanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas. Nordecon ASis ja selle emaettevõttes Nordic Contractors ASis on Vello Kahro töötanud alates 1989. aastast. Täna täidab Vello Kahro Nordic Contractors ASis pearaamatupidaja-kontrolleri ülesandeid. Aastatel 2012 kuni 2015 oli Vello Kahro ka Nordecon ASi auditikomitee liige.
Kuuluvus teiste organisatsioonide juht- ja kontrollorganitesse: Nordic Contractors AS tütar- ja sidusettevõtted (nõukogu), Kaarlaid OÜ (juhatus), Kaarlaid Eriveod OÜ (juhatus), Niveraalis OÜ (juhatus), Niverto OÜ (juhatus).
Osalused (üle 5%) teistes ettevõtetes: Kaarlaid Eriveod OÜ, Niveraalis OÜ, Niverto OÜ.

Meelis Milder – sõltumatu nõukogu liige (Hea Ühingujuhtimise Tava kohaselt)
Tartu Ülikooli majandusteaduskonna lõpetanud Meelis Milder on alates 1984. aastast olnud seotud Eesti rõivatööstuse ühe tuntuima esindaja Baltika tegevusega. Hetkel töötab Meelis Milder NASDAQ OMX Tallinna börsil noteeritud Baltika AS juhatuse esimehena ning on ettevõtte üks suuremaid aktsionäre. Samuti osaleb Meelis Milder teise NASDAQ OMX Tallinna börsil noteeritud Tallinna Kaubamaja AS nõukogu töös. Talle on omistatud Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi teenetemärk.
Kuuluvus teiste organisatsioonide juht- ja kontrollorganitesse: Tallinna Kaubamaja AS (nõukogu), Baltika AS ja selle tütar- ja sidusettevõtted (juhatus/nõukogu), BMIG OÜ (juhatus), BML Invest OÜ (juhatus), Kodreste OÜ (juhatus), LVM Projekt OÜ (juhatus), Maisan OÜ (juhatus), MTÜ Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Kunstiakadeemia kuratoorium.
Osalused (üle 5%) teistes ettevõtetes: BMIG OÜ, BML Invest OÜ, Kodreste OÜ, LVM Projekt OÜ, Maisan OÜ.

Sandor Liive – sõltumatu nõukogu liige (Hea Ühingujuhtimise Tava kohaselt)
Sandor Liive on majandusalase kõrghariduse omandanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas. Aastatel 1992–1995 kuulus ta Kinnisvarabüroo Uus Maa OÜ juhatusse. Aastatel 1995–1998 oli ta Tallinna Sadam AS finantsosakonna juhataja ja finantsdirektor, aastatel 1996–1998 ka juhatuse liige. Alates 1998. aastast töötas Sandor Liive Eesti Energia ASis, algul finantsdirektori ja juhatuse liikmena, alates 1. detsembrist 2005 kuni 30. Novembrini 2014 juhatuse esimehena. Sandor Liive on ka Nordecon ASi auditikomitee liige. Sandor Liivele on omistatud Prantsuse Auleegioni ordeni rüütlijärk.
Kuuluvus teiste organisatsioonide juht- ja kontrollorganitesse: Inventor OÜ (juhatus), MTÜ Eesti Olümpiakomitee (täitevkomitee liige)
Osalused (üle 5%) teistes ettevõtetes: Inventor OÜ.

Informatsioon nõukogu liikmete aktsiaosaluste kohta on leheküljel "Aktsionärid".

Auditikomitee

Auditikomitee on nõukogu poolt moodustatud organ, mille ülesandeks on nõustada nõukogu Nordecon kontserni (sh emaettevõtte) raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas ning tegevuse seaduslikkuse osas. Auditikomitee annab oma tegevusest aru nõukogule.

Oma ülesannete täitmisel teeb auditikomitee koostööd nõukogu, juhatuse, kontserni audiitori ning vajadusel muude isikutega.

Hektel on auditikomitees kaks liiget:
Sandor Liive (esimees) – Nordecon AS nõukogu liige, omab pikaajalisi kogemusi ettevõtte juhtimise valdkonnas.
Andri Hõbemägi – Nordecon AS nõukogu liige, omab pikaajalisi finantsjuhtimisalaseid kogemusi.