Juhatus

Põhikirja kohaselt on juhatuses kuni viis liiget. Juhatuse liikmed valib ja kinnitab ametisse nõukogu. Juhatuse liikme teenistusaja pikkus on kolm aastat.

Gerd Müller, juhatuse esimees
Gerd Müller töötab kontsernis juhatuse esimehena alates 2018. aasta algusest. Varasemalt on tegutsenud panganduses ja makseteenuste valdkonnas: Hansapangas (hilisem Swedbank) erinevate valdkondade juhi ja juhatuse liikmena (1992 - 2001), EuroProcessing Internationalis (hilisem First Data) piirkondliku juhina (2002 - 2008), TAG Systems Finland (hilisem EVRY Card Services) Balti piirkonna juhina (2009 - 2015) ja Nordea Balti arendusjuhi ja Eesti filiaali juhatajana (2015 - 2017). Gerd on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna.
Juhatuse esimehena vastutab Gerd Müller Nordecon ASi üldjuhtimise ning juhatuse töö korraldamise eest, samuti Nordecon ASi tütarettevõtete üldjuhtimise korraldamise eest strateegilistes küsimustes.
Kuuluvus teiste organisatsioonide juht- ja kontrollorganitesse:
 Eesti Ehitusettevõtjate Liit (juhatus).
Osalused (üle 5%) teistes ettevõtetes:
 Adviseum OÜ

Priit Luman, juhatuse liige
Priit Luman on töötanud Nordeconi kontserni kuuluvates ettevõtetes alates 2006. aastast  erinevatel ehitustööde juhtimisega seotud ametipositsioonidel. 2013. aastast alates oli ta hoonete ehituse divisjoni juht. Priit lõpetas 2010. aastal Tallinna Tehnikaülikooli tööstus- ja tsiviilehituse õppe, omandades tehnikateaduste magistrikraadi cum laude. Alates 2017 aastast täiendab Priit ennast Aalto ülikooli EMBA programmis. Priit Lumanile on omistatud Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt diplomeeritud ehitusinseneri V tase. 
Juhatuse liikmena vastutab Priit Luman Nordecon ASi ehitustegevuse ja välisturgude eest.
Kuuluvus teiste organisatsioonide juht- ja kontrollorganitesse: puudub
Osalused (üle 5%) teistes ettevõtetes: puuduvad

Maret Tambek, juhatuse liige
Maret Tambek töötab kontsernis alates 2007 aastast, kui ta alustas tööd Nordecon Infra ASi finantsjuhina. Kontserni pearaamatupidaja ametikohale asus ta 2010. aasta kevadel ning alates juulist 2014 on ta kontserni finantsdirektor. Varasemalt on Maret töötanud üksteist aastat audiitorina KPMG Baltics OÜs. 1992–1996 töötas ta spetsialistina Eesti Pangas. Maret lõpetas 1989. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi (praeguse Tallinna Tehnikaülikooli) tööstuse juhtimise ja planeerimise eriala. Maret on vandeaudiitor ning Eesti Audiitorkogu liige. 
Juhatuse liikmena vastutab Maret Tambek Nordecon ASi finantsjuhtimise ja tugiteenuste eest.
Kuuluvus teiste organisatsioonide juht- ja kontrollorganitesse: Nordecon ASi tütarettevõtted (juhatus/nõukogu)
Osalused (üle 5%) teistes ettevõtetes: Absolvere OÜ

Info juhatuse liikmete aktsiate kohta on toodud leheküljel „Aktsionärid".