Juhatus

Põhikirja kohaselt on juhatuses kuni viis liiget. Juhatuse liikmed valib ja kinnitab ametisse nõukogu. Juhatuse liikme teenistusaja pikkus on kolm aastat.

Jaano Vink, juhatuse esimees
Diplomeeritud ehitusinsener Jaano Vink on töötanud ettevõttes alates 2002. aastast, mil asus ametisse peadirektori asetäitjana. Varasemalt on Jaano Vink tegutsenud Muuga CT ASi arendusdirektorina ning juhtinud Tallinna Sadam ASis erinevatel ametikohtadel sadama infrastruktuuriehituse valdkonda. Jaano on lõpetanud 1993. aastal Tallinna Tehnikaülikooli tööstus- ja tsiviilehituse eriala ja täiendas ennast EBSis rahvusvahelise ärijuhtimise alal. Talle on Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt omistatud diplomeeritud ehitusinseneri V tase üldehituse valdkonnas.
Juhatuse esimehena vastutab Jaano Vink Nordecon ASi emaettevõtte ja Kontserni üldjuhtimise eest.
Kuuluvus teiste organisatsioonide juht- ja kontrollorganitesse: Nordecon ASi tütarettevõtted (juhatus/nõukogu)
Osalused (üle 5%) teistes ettevõtetes: Brandhouse OÜ

Avo Ambur, juhatuse liige
Avo Ambur on aastast 2002 Kontserni ettevõtete (sh emaettevõte) juhatuse liikmena vastutanud erinevate valdkondade eest, olles tehniline direktor ja arendusdirektor, alates 2009. aastast müügidirektor. Avo Ambur töötas eelnevalt Lemminkäinen Eesti ASis projektijuhina. Ta on lõpetanud 1993. aastal Tallinna Tehnikaülikooli tööstus- ja tsiviilehituse eriala. Talle on Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt omistatud diplomeeritud ehitusinseneri V tase üldehituse valdkonnas.
Juhatuse liikmena vastutab Avo Ambur Nordecon ASi müügi- ja ettevalmistustegevuse eest.
Kuuluvus teiste organisatsioonide juht- ja kontrollorganitesse: puudub
Osalused (üle 5%) teistes ettevõtetes: Kulinvest OÜ

Erkki Suurorg, juhatuse liige
Erkki Suurorg töötab Kontsernis 1999. aastast. Ta on täitnud projektijuhi ja divisjonijuhi ülesandeid ning 2005. aastast juhatuse liikme kohuseid erinevates Kontserni ettevõtetes (sh emaettevõte). Ta on Eesti Ehitusinseneride Liidu liige ja omab kõrgeimat - volitatud ehitusinseneri - kutsetaset. Erkki Suurorg on lõpetanud 1997. aastal Tallinna Tehnikaülikooli tsiviilehituse eriala. Alates 2016 aastast kuulub Erkki Suurorg Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juhatusse.
Juhatuse liikmena vastutab Erkki Suurorg Nordecon AS-i ehitustegevuse juhtimise eest Eestis. 
Kuuluvus teiste organisatsioonide juht- ja kontrollorganitesse: Nordecon ASi tütarettevõtted (juhatus/nõukogu), MTÜ Eesti Ehitusettevõtjate Liit (juhatus).
Osalused (üle 5%) teistes ettevõtetes: puuduvad

Priit Luman, juhatuse liige
Priit Luman on töötanud Nordeconi kontserni kuuluvates ettevõtetes alates 2006. aastast  erinevatel ehitustööde juhtimisega seotud ametipositsioonidel. 2013. aastast alates oli ta hoonete ehituse divisjoni juht. Priit lõpetas 2010. aastal Tallinna Tehnikaülikooli tööstus- ja tsiviilehituse õppe, omandades tehnikateaduste magistrikraadi cum laude. Alates 2017 aastast täiendab Priit ennast Aalto ülikooli EMBA programmis. Priit Lumanile on omistatud Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt diplomeeritud ehitusinseneri V tase. 
Juhatuse liikmena vastutab Priit Luman Nordecon ASi tegevuse eest välisturgudel.
Kuuluvus teiste organisatsioonide juht- ja kontrollorganitesse: puudub
Osalused (üle 5%) teistes ettevõtetes: puuduvad

Maret Tambek, juhatuse liige
Maret Tambek töötab kontsernis alates 2007 aastast, kui ta alustas tööd Nordecon Infra ASi finantsjuhina. Kontserni pearaamatupidaja ametikohale asus ta 2010. aasta kevadel ning alates juulist 2014 on ta kontserni finantsdirektor. Varasemalt on Maret töötanud üksteist aastat audiitorina KPMG Baltics OÜs. 1992–1996 töötas ta spetsialistina Eesti Pangas. Maret lõpetas 1989. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi (praeguse Tallinna Tehnikaülikooli) tööstuse juhtimise ja planeerimise eriala. Maret on vandeaudiitor ning Eesti Audiitorkogu liige. 
Juhatuse liikmena vastutab Maret Tambek Nordecon ASi finantsjuhtimise ja tugiteenuste eest.
Kuuluvus teiste organisatsioonide juht- ja kontrollorganitesse: Nordecon ASi tütarettevõtted (juhatus/nõukogu)
Osalused (üle 5%) teistes ettevõtetes: Absolvere OÜ

Info juhatuse liikmete aktsiate kohta on toodud leheküljel „Aktsionärid".