Finantskalender

Sündmus

Kuupäev

Nädal

IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne 2020

11.02.2021

6 (2021)

Auditeeritud majandusaasta aruanne 2020

29.04.2021

17 (2021)

I kvartali ja 3 kuu vahearuanne 2021

06.05.2021

18 (2021)

2020. majandusaasta aktsionäride korraline üldkoosolek

--- 

21 (2021)

II kvartali ja poolaastaaruanne 2021

05.08.2021

31 (2021)

III kvartali ja 9 kuu vahearuanne 2021

04.11.2021

44 (2021)

IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne 2021

10.02.2022

6 (2022)