Finantskalender

Sündmus

Kuupäev

Nädal

IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne 2017

08.02.2018

6 (2018)

Auditeeritud majandusaasta aruanne 2017

26.04.2018

17 (2018)

I kvartali ja 3 kuu vahearuanne 2018

10.05.2018

19 (2018)

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimine

-

20 (2018)

2017. majandusaasta aktsionäride korraline üldkoosolek

-

21 (2018)

II kvartali ja poolaastaaruanne 2018

09.08.2018

32 (2018)

III kvartali ja 9 kuu vahearuanne 2018

08.11.2018

45 (2018)

IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne 2018

07.02.2019

6 (2019)

* Nordecon AS avalikustab vahearuanded nimetatud päevadel peale börsipäeva lõppu.