Finantskalender

Sündmus

Kuupäev

Nädal

IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne 2018

07.02.2019

6 (2019)

Auditeeritud majandusaasta aruanne 2018

07.05.2019

19 (2019)

I kvartali ja 3 kuu vahearuanne 2019

09.05.2019

19 (2019)

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimine

---

21 (2019)

2018. majandusaasta aktsionäride korraline üldkoosolek

---

22 (2019)

II kvartali ja poolaastaaruanne 2019

08.08.2019

32 (2019)

III kvartali ja 9 kuu vahearuanne 2019

07.11.2019

45 (2019)

IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne 2019

06.02.2020

6 (2020)