Finantskalender

Sündmus

Kuupäev

Nädal

IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne 2018

07.02.2019

6 (2019)

Auditeeritud majandusaasta aruanne 2018

02.05.2019

18 (2019)

I kvartali ja 3 kuu vahearuanne 2019

09.05.2019

19 (2019)

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimine

22.05.2019

21 (2019)

2018. majandusaasta aktsionäride korraline üldkoosolek

29.05.2019

22 (2019)

II kvartali ja poolaastaaruanne 2019

08.08.2019

32 (2019)

III kvartali ja 9 kuu vahearuanne 2019

07.11.2019

45 (2019)

IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne 2019

06.02.2020

6 (2020)