Aktsia finantsnäitajad ja dividendipoliitika

   2020 2019 2018 2017* 2016
Aktsiate arv (tuhat tk.) 32 375 32 375 32 375 32 375 32 375
Aktsia sulgemishind (EUR) 1,14 1,03 0,89 1,23 1,33
Kasum aktsia kohta (EUR) 0,08 0,11 0,11 0,04 0,10
P/E 14,6 9,6 8,3 27,4 13,3
Aktsia raamatupidamislik väärtus (EUR) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1
P/B 1,1 1,1 0,9 1,1 1,1
Dividend aktsia kohta (EUR) 0,06 0,06 0,06 0,045 0,03
Väljamakstud dividendid (tEUR) 1 892 1 891 1 859 1 384 923
Dividendide väljamaksmise määr 56,0% 55,9% 133,9% 45,5% 515,6%

 

 

 

 

 

 
*2. oktoobril 2017. aastal toimunud erakorraline aktsionäride koosolek otsustas maksta täiendavaid dividende summas 2 009 tuhat eurot (0,065 eurot aktsia kohta).

Väljamakstavate dividendide määramisel lähtutakse:

- Tuumikaktsionäri AS Nordic Contractors dividendiootustega;
- Eesti väärtpaberituru üldise kapitalitootlusega;
- Kontserni kasumliku kasvu- ja jätkusuutlikkuse tagamiseks vajaliku optimaalse omakapitali ja võõrkapitali suhtega ning mahuga.


Mõisted/valemid:
Aktsiate arv = emiteeritud ja avalikult kaubeldavad aktsiad majandusaasta lõpu seisuga
Aktsia sulgemishind = kalendriaasta viimase kauplemispäeva sulgemishind
Kasum aktsia kohta = emaettevõtte aktsionäridele kuuluv puhaskasum/perioodi kaalutud keskmine aktsiate arv
P/E = aktsia sulgemishind/kasum aktsia kohta
Aktsia raamatupidamislik väärtus = emaettevõtte aktsionäridele kuuluva omakapitali raamatupidamislik väärtus/aktsiate arv majandusaasta lõpus
P/B = aktsia sulgemishind/aktsia raamatupidamislik väärtus
Dividend aktsia kohta = üldkoosoleku kinnitatud ja välja makstud dividend aruandeaastal aktsia kohta
Dividendide väljamaksmise määr = aruandeperioodil välja makstud dividendid/ emaettevõtte aktsionäridele kuuluv puhaskasum aruandeperioodil