Aktsia

Emitent Nordecon AS
Kauplemisturg Nasdaq Tallinn
Kauplemisnimekiri Balti Põhinimekiri
Väärtpaberi liik Lihtaktsia
Kauplemistähis NCN1T
ISIN EE3100039496
Nimiväärtus Nimiväärtuseta aktsiad*
Tegevusharu klassifikaator Construction & Engineering
Emitendi residentsus Eesti
Emiteeritud väärtpabereid
32 375 483
Noteeritud väärtpabereid 32 375 483
Noteerimiskuupäev 18.05.2006


Nordecon AS aktsia on järgmiste NASDAQ OMX  võrdlusindeksite koosseisus: OMX_Baltic_GI; OMX_Baltic_PI; OMX_Tallinn_GI; OMX_Baltic_Industrials_GI; OMX_Baltic_Industrials_PI; OMX_Baltic_Construction_&_Materials_GI; OMX_Baltic_Construction_&_Materials_PI.

Indeksite ajalooline võrdlusinfo
Indeksite koosseisud reaalajas

Täiendavat infot aktsia kohta saab Nasdaq Tallinna börsi kodulehelt.

* Seoses Eesti liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011 ja lähtudes 1. juulil 2010 jõustunud äriseadustiku muudatustest, on Nordecon ASis 2011. aasta mais toimunud üldkoosoleku otsusega viidud läbi aktsiakapitali ümberarvestamine 307 567 280 Eesti kroonilt 19 657 131,9 eurole. Samaaegselt on võetud kasutusele nimiväärtuseta aktsiad. 2014. aasta juulis toimunud erakorralise üldkoosoleku otsusega suurendati ettevõtte aktsiakapitali 20 691 704,91 euroni. Nordecon ASi aktsiakapital jaguneb 32 375 483 nimiväärtuseta nimeliseks lihtaktsiaks.