Mudelprojekteerimine - BIM

Kasutame oma igapäevases töös üha enam mudelprojekteerimise ehk BIMi võimalusi – eeldame seda projekteerijatelt, otsime viise kuidas mudelit ehitusplatsil rakendada ning proovime tõsta tellijate teadlikkust uutest võimalustest.
Projekteerimisprotsessi käigus annab 3D keskkond tervikliku ülevaate projektist ning hea võimaluse oluliste probleemide lahendamiseks enne ehitusega alustamist. 


(Alexandre Liwentaali büroohoone, Lõõtsa 12, Tallinn, hoone omanik AS Technopolis Ülemiste. https://www.technopolis.ee/lootsa12/et/)
Ehitusprotsessi käigus annavad visuaalsed materjalid projekti meeskonnale parema arusaama objekti iseärasustest ning võimaldavad nii tellijale kui ka alltöövõtjatele lõpptulemust efektiivsemalt kommunikeerida.
Mudelis talletatu annab tellijale võimaluse hilisema ekspluatatsiooni käigus operatiivselt leida vajaliku informatsiooni seadme või materjali hoolduse ning toote tarnija kohta.
BIM muudab nii ehituse kui ka projekteerimise protsessi läbipaistvamaks, vähendades sellega riske tellija jaoks ning tagades kvaliteetsema lõpptulemuse tarbijale.