Rajatised

Nordeconi teenusteportfelli teine pool tegeleb peatöövõtu ja projektijuhtimisega rajatiste valdkonnas, kus ettevõte tegeleb teedeehituse ja -hoolduse, insener- ja keskkonnaehituse, ehitustehnika rendi ning teedeehituse materjalide tootmisega. 

Nordeconi tütarettevõtted on betoonkonstruktsioonide ehitusele ja projekteerimisele spetsialiseerunud Nordecon Betoon, rasketehnika rendile ja töövõtule spetsialiseerunud Kaurits ning riigimaanteede aastaringse hooldusega tegelev Tariston.

Nordecon pakub rajatiste valdkonnas ehitustööde peatöövõtu, projekteerimistööde ja ehitusprojektide juhtimise teenust. Nordeconi rajatiste valdkonna teiseks põhiharuks on insenerehitus. Insenerehituse valdkonda kuuluvad nii hüdrotehnilised kui ka keskkonnaehituse rajatised. Nordecon on teostanud mitmeid projekte nii olmeprügilate kui ka raskemetalle sisaldavate prügilate sulgemisel, ehitanud reoveepuhasteid, torustikke ja pumplaid. Hüdrotehnilises ehituses on ettevõte osalenud mitme Eesti suurema sadama rajamisel, ehitades kaisid, lainemurdjaid, kaldakindlustusi ning teostades teisi suuremahulisi insenerehituslikke töid. 

Nordecon Betoon on spetsialiseerunud eeskätt betoonkonstruktsioonide projekteerimisele ja ehitamisele, rajades muuhulgas sildu, viadukte, tunneleid, vundamente ja hoonete raudbetoonkarkasse. Sadamarajatistena on Nordecon Betoon ehitanud kaisid, rampe ja lainemurdjaid. Kaurits tegeleb tee- ja mullatööde ehitusmasinate rendi, müügi ja hooldusega ning töövõtuga.