Tütarettevõtted

*Kontserni struktuur seisuga 31.12.2020 koos osalustega tütar- ja sidusettevõtetes

*suuremad tütarettevõtted