Kvaliteet

Nordeconi eesmärgiks on integreeritud juhtimissüsteemi abil tööde valmimine vastavalt kliendiga kokkulepitule, nõuetekohaselt, usaldusväärselt, professionaalselt, keskkonnahoidlikult ja ohutult tagades tellija, töötajate, omanike jt huvipoolte rahulolu.

Nordeconis loodud ja juurutatud juhtimissüsteemi vastavust
kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001, keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001 ning töötervisehoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardi ISO 45001 nõuetele kinnitavad DNV poolt välja antud sertifikaadid:
ISO 9001:2015
ISO 14001 2015
ISO 45001:2018

Sertifikaadid kehtivad järgneva toote või teenuse ulatuses: ehitusalane projekteerimine, peatöövõtt ja projektijuhtimine; kinnisvaraarendus.
Vastutustundliku ettevõttena oleme kehtestanud järgnevad
KVALITEEDI-, KESKKONNA- JA TÖÖKESKKONNAALASED JUHTPÕHIMÕTTED:

 • tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude ettevõttele kohalduvate nõuetega;
 • tõstame usaldusväärsust läbi tegevuste läbipaistvuse, õigluse ja eetilisuse;
 • hindame riske ja otsime võimalusi parendamiseks kogu teenuse elutsükli ulatuses;
 • pakume uuenduslikke ja jätkusuutlikke lahendusi;
 • oleme paindlikud ja kaasaskäivad turu muutuvate trendidega;
 • tõstame töötajate pädevust ja panustame arengusse ning vastutustundlikkusse;
 • parendame töökeskkonda ja rakendame meetmeid töötajate töövõime tagamiseks;
 • kasutame keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid, mehhanisme ja materjale;
 • ohjame, võimalusel väldime või vähendame ohustavate tegurite kahjulikke mõjusid;
 • kaasame töötajaid ja koostööpartnereid keskkonna- ja tööohutusalase teadlikkuse ja taseme tõstmisel;
 • parendame järjepidevalt juhtimissüsteemi, et suurendada toimivust ja tulemuslikkust.

Nordecon AS juhtimissüsteemi käsiraamat