Kvaliteet

Nordeconi eesmärgiks on integreeritud juhtimissüsteemi abil tööde valmimine vastavalt kliendiga kokkulepitule, nõuetekohaselt, usaldusväärselt, professionaalselt, keskkonnahoidlikult ja ohutult tagades tellija, töötajate, omanike jt huvipoolte rahulolu.

Nordeconis loodud ja juurutatud juhtimissüsteemi vastavust
kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001,
keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001 ning töötervisehoiu ja
tööohutuse juhtimissüsteemi standardi OHSAS 18001 nõuetele kinnitavad
DNV GL poolt välja antud sertifikaadid:
ISO 9001_2015
ISO 14001 2015
OHSAS 18001 2007

Sertifikaadid kehtivad järgneva toote või teenuse ulatuses: ehitusalane projekteerimine, peatöövõtt ja projektijuhtimine; kinnisvaraarendus ja ehituslike materjalide tootmine.
Vastutustundliku ettevõttena oleme kehtestanud järgnevad
KVALITEEDI-, KESKKONNA- JA TÖÖKESKKONNAALASED JUHTPÕHIMÕTTED:

 • tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude ettevõttele kohalduvate nõuetega;
 • tõstame usaldusväärsust läbi tegevuste läbipaistvuse, õigluse ja eetilisuse;
 • hindame riske ja otsime võimalusi parendamiseks kogu teenuse elutsükli ulatuses;
 • pakume uuenduslikke ja jätkusuutlikke lahendusi;
 • oleme paindlikud ja kaasaskäivad turu muutuvate trendidega;
 • tõstame töötajate pädevust ja panustame arengusse ning vastutustundlikkusse;
 • parendame töökeskkonda ja rakendame meetmeid töötajate töövõime tagamiseks;
 • kasutame keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid, mehhanisme ja materjale;
 • ohjame, võimalusel väldime või vähendame ohustavate tegurite kahjulikke mõjusid;
 • tõstame töötajate ja koostööpartnerite keskkonna- ja tööohutusalast teadlikkust;
 • parendame järjepidevalt juhtimissüsteemi, et suurendada toimivust ja tulemuslikkust.