Kvaliteet

Nordeconi kvaliteedipoliitika tagab projektdokumentatsiooni, ehitustegevust reguleerivate õigusaktide, kehtivate normide ja ettevõtte integreeritud juhtimissüsteemi abil kokkulepitud ehitustöö valmimise vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele.

Kvaliteedipoliitika peamised eesmärgid:

  • tellija rahulolu,
  • tegevuse läbipaistvus ja korrektsus,
  • töötajate kõrge professionaalsus,
  • innovatiivsus.

Juhtimissüsteem
Nordeconis on loodud ja juurutatud kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu- ja tööohutusjuhtimissüsteemid, mille vastavust rahvusvaheliste standardite nõuetele kinnitavad DNV (Det Norske Veritas) Business Assurance  välja antud sertifikaadid ISO 9001 (esmakordselt 17.11.1999), ISO 14001 (esmakordselt 18.04.2002) ja OHSAS 18001 (esmakordselt 19.05.2009).

ISO 9001 2008, uuendatud 19.03.2015    
ISO 14001 2004, uuendatud 18.03.2015    
OHSAS 18001 2007, uuendatud 19.03.2015   

Sertifikaadid kehtivad järgneva toote või teenuse ulatuses: ehitusalane projekteerimine, peatöövõtt ja projektijuhtimine; kinnisvaraarendus ja ehituslike materjalide tootmine.

Keskkond
Nordeconi keskkonnapoliitika tagab ehitustegevusel minimaalse kahju ümbritsevale keskkonnale.

Keskkonnapoliitika peamised eesmärgid:

  • keskkonnamõjude järjepidev monitooring ja hindamine,
  • kahjulike aspektide minimeerimine nii ennetavalt kui ka ehitusprotsessi käigus,
  • töötajate ja koostööpartnerite teadlikkuse pidev tõus,
  • keskkonnasäästlike tehnoloogiate, mehhanismide ja materjalide kasutamine.

Töötervishoid ja -ohutus
Töötervishoiu- ja tööohutuspoliitika tagab ohustavate tegurite mõju vähendamise töötajatele ja teistele seotud isikutele. Peame oluliseks töötajate töövõimet ning kvaliteetset ja ohutut töökeskkonda.

Töötervishoiu ja -ohutuse peamised eesmärgid:

  • minimeerida riske ja ennetada tööõnnetusi, 
  • tõsta töötajate ning alltöövõtjate töötervishoiu- ja tööohutusalast teadlikkust.