Üldjuhtimine

 

Priit Luman, juhatuse liige
Alates 1. maist 2017 on Priit Luman Nordecon ASi juhatuse liige, tema vastutusvaldkonnaks on ettevõtte tegevus välisturgudel. Ta on töötanud Nordeconi kontserni kuuluvates ettevõtetes alates 2006. aastast erinevatel ehitustööde juhtimisega seotud ametipositsioonidel. 2013. aastast alates oli ta hoonete ehituse divisjoni direktor. Priit lõpetas 2010. aastal Tallinna Tehnikaülikooli tööstus- ja tsiviilehituse õppe omandades tehnikateaduste magistrikraadi cum laude. Alates 2017. aastast täiendab Priit ennast Aalto ülikooli EMBA programmis. Priit Lumanile on omistatud Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt diplomeeritud ehitusinseneri V tase.asd

Maret Tambek, juhatuse liige
Alates 1. maist 2017 on  Maret Tambek Nordecon ASi juhatuse liige vastutades kontserni finantsjuhtimise ja tugiteenuste eest. Maret  töötab kontsernis alates 2007. aastast, kui ta alustas tööd  Nordecon Infra ASi finantsjuhina.  Kontserni pearaamatupidaja ametikohale asus ta 2010. aasta kevadel ning alates juulist 2014 oli ta kontserni finantsdirektor. Varasemalt on Maret töötanud üksteist aastat audiitorina KPMG Baltics ASis. 1992–1996 töötas ta spetsialistina Eesti Pangas. Maret lõpetas 1989. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi (praeguse Tallinna Tehnikaülikooli) tööstuse juhtimise ja planeerimise eriala. Maret on vandeaudiitor ning Eesti Audiitorkogu liige.

 

Mall Ivalo, personalidirektor 
Mall Ivalo tegutseb personalidirektorina alates 2008. aastast. Eelnevalt on ta töötanud Elcoteq Tallinn ASi personaligrupi juhina ja aastatel 1996–2003 Ericsson Eesti ASi juhtivatel ametikohtadel personali- ja administratiivvaldkonnas. Mall kuulub Nõmme Erakooli nõukogusse Nõmme Erahariduse Sihtasutuse esindajana. Ta lõpetas 1988. aastal cum laude Tartu Ülikooli inglise filoloogina ning omandas 2002. aastal EBSis rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraadi.

 asd

Ingrid Kiisel, õigusdirektor
Ingrid Kiisel asus kontserni tööle 2006. aastal juristina. 2008. aastal sai temast õigusosakonna juhataja ja alates 2009. aastast täidab ta õigusdirektori kohustusi. Ingrid töötas alates 2001. aastast Rahandusministeeriumi finantspoliitika osakonnas kindlustuse talituse peaspetsialistina. Sellele järgnes juristi töö YIT Ehitus ASis (endise nimega FKSM AS). Alates 1998. aastast on Ingrid Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi liige. 2000. aastal lõpetas Ingrid Õigusinstituudi õigusteaduste eriala cum laude ja 2004. aastal kaitses  Tartu Ülikooli Õigusinstituudis magistrikraadi.

Mart

Mart Moldau, IT-osakonna juhataja
Mart Moldau asus Nordecon ASi IT-osakonna juhataja ametikohale 2005. aastal. Eelnevalt töötas Mart aastatel 2000–2005 Tallinna Sadam ASis infosüsteemide osakonna juhataja ning arvutisüsteemide grupi juhatajana. Teadmised on ta omandanud Tallinna Polütehnilises Instituudis (praegune Tallinna Tehnikaülikool) arvutivõrgunduse erialal.

  
Tatjana

Tatjana Boiko, kontserni pearaamatupidaja
Tatjana Boiko asus kontserni tööle 2007. aastal alamkontserni pearaamatupidajana. 2009. aastal täitis Tatjana Nordecon International ASis pearaamatupidaja ülesandeid ning 2010. aastal sai temast kontserni  pearaamatupidaja asetäitja. Juulist 2014 on Tatjana Boiko Nordecon ASi kontserni pearaamatupidaja. Aastatel 1996–2007 töötas Tatjana pearaamatupidajana ning tegevjuhina Vulcaanhaven Eesti OÜs ja sellele eelnevatel aastatel Ooperi Restorani ASis ning Santeko ASis  raamatupidajana. Tatjana on 1990. aastal lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli raamatupidamise ja majandusanalüüsi eriala. 2012. aastal sai ACCA DipIFR kvalifikatsiooni.

  Meelis

Meelis Kann, kvaliteediosakonna juhataja
Meelis Kann asus tööle Nordecon ASi  kvaliteedi järelevalve spetsialistina 2004. aastal. 2007. aastal sai temast kvaliteediosakonna juhataja. Eelnevalt töötas Meelis Ahti Väin Konsult OÜs projektijuhina. Meelis Kann on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli (Eesti Maaülikool) 1998. aastal maaehituse erialal.